English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Son SayıEditör
Doç. Dr. Umut Üren - Dr. İbrahim Doğukan Dokur

Editör Yardımcısı


İzmir  2023

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTuba TAŞLICALI KOÇ Burak Şakir ŞEKER  
ABD’NİN AFGANİSTAN’DAN ÇEKİLME SÜRECİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERE ETKİLERİ Ss, 533-558
USA’S WITHDRAWAL PROCESS FROM AFGHANISTAN AND ITS EFFECTS ON INTERNATIONAL RELATIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayça Eminoğlu Şennur ÖZDEMİR  
UNDERSTANDING THE NEW WAR IN THE MODERN AGE: AN ASSESSMENT ON THE RUSSIA – UKRAINE WAR Ss, 559-584
UNDERSTANDING THE NEW WAR IN THE MODERN AGE: AN ASSESSMENT ON THE RUSSIA – UKRAINE WAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Üren  
Avrasya'nın Jeopolitiği Bağlamında Rusya'nın Karadeniz Politikası Ss, 585-617
Russia's Black Sea Policy Within the Contex of Geopoliştics of Eurasia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sonay ÜNAL  
KURULUŞUNDAN ÇARLIK RUSYA TARAFINDAN İLHAK EDİLİŞİNE KIRIM HANLIĞI Ss, 619-638
THE KIRIM KHANATE FROM THE FOUNDATION TO ANNEXATION BY TSARIST RUSSIA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun KORUNUR  
BİZANS İMPARATORLUĞU’NDA KADIN VE EVLİLİĞE BİR BAKIŞ Ss, 639-652
A PERSPECTIVE ON WOMAN AND MARRIAGE IN THE BYZANTINE EMPIRE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif Erdoğru  
Rural settlements from Ottoman Anatolia: The case of the district of Kıreli of Konya of 1835 Ss, 653-660
Rural settlements from Ottoman Anatolia: The case of the district of Kıreli of Konya of 1835

Özet | Abstract | Tam Metin |

AHMET DİNÇ  
TRABZON ve YÖRESİ AĞIZLARINDAKİ ALINTI KELİMELERDE GÖRÜLEN SES OLAYLARI Ss, 661-682
VOCAL PHENOMENA İN THE LOANWORDS İN THE DİALECTS OF TRABZON AND İTS REGİON

Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül Erdoğan  
Türkiye Sahası Ağız Sözlükleri Üzerine Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (Kitaplar ve Lisansüstü Tezler) Ss, 683-700
A Bibliography Essay on Studies on Dialectal Dictionaries of the Turkish Field (Books and Graduate Theses)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya GÖKÇE  
KAZAN TATAR AĞIZLARINDA GİYİM KUŞAM ADLARI Ss, 701-740
CLOTHING NAMES IN KAZAN TATAR SUBDIALECTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Aksoy  
GELENEKSEL KAHRAMAN KALIBI BAĞLAMINDA İKİ KARDEŞ KAHRAMANLI TÜRK DESTANLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME Ss, 741-768
ANALYZING THE TURKISH EPICS WITH TWO BROTHER HEROES ACCORDİNG TO “HEROIC PATTERNS”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Işılay Pınar Özlük  
Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bilinmeyen Bir Risâle: Haẕā Kitābu Mesā’ili Şettā ve Bihī Nestaʿīn Ss, 769-778
An Unknown Treatise from the Old Anatolian Turkish Period: Kitābu Mesā’ili Şettā ve Bihī Nestaʿīn

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda Polat  
19. yüzyılın ilk yarısı Rus edebiyatında doğanın metaforik potansiyelinin kullanımının dilsel ve kültürel yönü. Ss, 779-790
Linguistic and cultural aspects of using the metaphorical potential of nature in Russian literature of the first half of the 19th century.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Bilgin  
NORBERT ELİAS’IN İLİŞKİSEL SOSYOLOJİK YAKLAŞIMI ÜZERİNE Ss, 791-810
ON NORBERT ELIAS' RELATIONAL SOCIOLOGICAL APPROACH

Özet | Abstract | Tam Metin |

ALİ ÇİÇEK ABDULLAH TURAN VE ALİ ÇİÇEK ABDULLAH TURAN VE ALİ ÇİÇEK  
Hazırlama: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İDEOLOJİLERE VE ÜLKÜLERE OLAN BAĞLILIKLARINI TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 811-850
A RESEARCH TO DETERMINE UNIVERSITY STUDENTS' COMMITMENT TO IDEOLOGIES AND IDEAS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com