English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


HEMŞİN YÖRESİ BAŞ BAĞLAMASI
Kültürel değerlerin yüzlerce göstergesi vardır. Bunların en önde gelenlerinden birisi giyim-kuşamdır. Bir kültürün şekillendirdiği giyim kuşamı etkileyen olgular aynı zamanda o toplumun yaşam biçiminin, inançlarının ve coğrafyasının da yansımasıdır. Tarih boyunca milletlerin ve insan topluluklarının yaşadıkları coğrafi bölgeler, inançları, yaşam biçimleri, örf ve adetleri, ekonomik durumları farklılık gösterdiğinden, giyim-kuşam şekilleri de çeşitlilik göstermiştir. Türkiye’de de giyim-kuşamda bölgelere, yörelere, köylere ve hatta mahallelere göre değişen farklılıklar gözlenmektedir. Türk kadınının giyim kuşamındaki en önemli unsurlardan biri kullandığı başlıklar olmuştur. Kadın başlıkları çok çeşitlilik göstermekte, zamanla değişikliklere uğrasa da kültürel yapı içerisinde, gelenekselliğini de koruyarak geçmişten günümüze kadar hala varlığını sürdürmektedir. Günümüzde kadın başlıkları ve başörtüleri eski kullanım yoğunluğunu yitirse de, bazı yörelerimizde hala kullanılmaktadır. Araştırmanın amacı, halen Rize ilinde kullanılan Hemşin usulü baş bağlama şeklinin, malzeme, model, teknik, renk ve yöresel özelliklerinin belgelenerek raporlaştırılması ve arşiv niteliğinde doküman oluşturulmasıdır. Halen kullanılan baş bağlama şeklinin raporlaştırılması gelecek nesiller için belge oluşturmak ve tanıtmak, geleneksel değerleri korumak açılarından önem taşımaktadır. Araştırmada belgesel tarama yöntem olarak seçilmiştir. Konuyla ilgili yazılı ve basılı kaynaklar incelenmiştir. Ayrıca alana gidilmiş konuya ilişkin görseller belirlenmiş ve Hemşin yöresi baş bağlaması incelenmiştir. Kullanılan malzemeler, malzemelerdeki süsleme özellikleri, bağlama yöntemi ortaya konmaya çalışılmıştır. <

Anahtar Kelimeler
Hemşin, Baş bağlama, Şay bağlama, Şar bağlama, Puşi bağlama.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com