English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Doğu Karadeniz’in Kentleşme Yapısı ve Sorunları
Doğu Karadeniz bölgesinde yaşanan ve üzerinde pek çok parametrenin etkili olduğu kentsel alanların değişimi ve kent yapısı, Türkiye genel eğiliminden farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz bölgesinin kentleşme yapısını ve tarihsel değişimini neden ve sonuçları bakımından incelemek, söz konusu kentsel değişim sonucu ortaya çıkan sorunları değerlendirmektir. Bu amaçla, kentsel yapının analizi için kent sayısı ve kentsel nüfus değişimi başta olmak üzere kentlerin nüfus yoğunluğu, nüfus artış oranları, kentleşme oranları, göç gibi temel göstergeler üzerinden istatistiki değerlendirmeler yapılmıştır. Ampirik çalışmada gerekli olan temel değişken ve nicel verilerin temini için TÜİK başta olmak üzere diğer kamu kurumları ile Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların veri tabanlarından faydalanılmıştır. Temel olarak, Doğu Karadeniz bölgesinde il ölçeğinde mevcut kentleşme ve kentsel değişimin meydana getirdiği sorunlar maddeleştirilerek genel bir değerlendirme yapılarak, konuya ilişkin çözüm önerileri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Doğu Karadeniz Bölgesi, Kentsel Alanlar, Kentleşme Sorunları

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com