English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


GÜNEY KAFKASYA’NIN JEOPOLITIĞI VE GÜVENLIK SORUNLARI: DAĞLIK KARABAĞ ÖRNEĞINDE
Karadeniz ve Hazar Denizi arasında yerleşen Güney Kafkasya jepolitık özelliği bakımından güney-kuzey, doğu-batı enerji ve ulaştırma hatlarının kesişmesi ve Hazar havzası enerji kaynaklarına sahip olması bakımından bölge ve bölge dışı büyük devletler için büyük önem arzetmektedir. Güney Kafkasya Asya kıtasında önemli jeopolitik konuma sahiptir ve bu özelliği Sovyetler Biriliği’nin çöküşünden sonra yeni bir ivme kazanmıştır. Eski Sovyet coğrafyasında yaşanan sorunlardan biri ve belki de en önemlisi Dağlık Karabağ sorunudur. Sovyetlerın çöküş sürecinin başladığı 1987 yılı sonlarından itibaren Azerbaycan’a bağlı Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti’nde yaşayan Ermenilerin ayrılıkçı faaliyetlerini Ermenistan desteklemeye başladı. Çöküş sürecinde merkezi Hükümet olayların karşısının alınmasında yetersiz kaldı ve hatta zaman zaman Ermenistan’ı destekleyen politika hayata geçirdi. Dağlık Karabağ sorununun ortaya çıkması, çeşitli aşamalardan geçerek bu güne kadar devam etmesinin daha derinden anlamak için Güney Kafkasya’nın jeopolitik özelliği araştırılmış, sorunun bölgenin güvenliğine olumsuz etkileri incelenmiş, Güney Kafkasya’da 1990’lı yıllardan sonra bölge ve bölge dışı devletler tarafından kurulmaya çalışılan güvenlik örgütlerinin neden başarısız olduğu üzerinde durulmuştur. Çalışmada bölgenin güvenlik sorununa paralel olarak askeri harcamaların artması üzerinde durulmuş, özellikle son yıllarda devletlerin silahlanma yarışına başlamasının nedenlerine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
jeopolitik, Güney Kafkasya, Dağlık Karabağ, güvenlik, Azerbaycan, Ermenistan, silahlanma

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com