English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


AB Turizm Politikaları Çerçevesinde Artvin İli’nin Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli
Sürdürülebilir turizm kavramı 1990’lardan beri kullanılmaktadır. Günümüzde, sürdürülebilir turizm hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından çevrenin korunması, sosyal adaletin sağlanması, ekonomik kalkınmanın arttırılması, geleneksel kültürlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasındaki önemi nedeniyle desteklenmektedir. Sürdürülebilir turizm aynı zamanda yerel toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşam standartlarının arttırılması hedefine ulaşmada bir araç olarak kabul edilmektedir. Günümüzde sürdürülebilir turizm, turizm endüstrisinin üye ülkeler arasındaki işbirliği ile büyüme ve istihdama katkısını maksimize ederken, AB’nin lider destinasyon olarak kalma hedefini güden turizm politikasında kilit bir role sahiptir. Bir aday ülke olarak Türkiye, kendi turizm politikasını ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını AB standart ve politikalarıyla uyumlu olarak dönüştürmek zorundadır. Artvin ili mükemmel peyzajı, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği ile sürdürülebilir turizm açısından Türkiye’nin en önemli yerlerinden biridir. Bunun yanı sıra botanik turizmi, kuş gözlemciliği, avcılık turizmi, sportif balıkçılık, doğa/dağ yürüyüşü, atlı doğa yürüyüşü, mağara turizmi, bisiklet turizmi, yayla ve festival turizmi, akarsu turizmi, yaban hayatı (fauna) gözlem ve karavan turizmi gibi turizm tiplerini hayata geçirmede ve/veya geliştirmede büyük bir potansiyele sahiptir. Bu çalışma bölgenin sürdürülebilir turizm potansiyelini AB turizm politikası çerçevesinde analiz edip açıklamakta ve onun potansiyelini geliştirmek için bazı öneriler getirmektedir

Anahtar Kelimeler
1) Sürdürülebilir turizm 2) Alternatif turizm 3) AB Turizm Politikası 4)Artvin

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com