English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Üniversite Öğrencilerinin Vatandaşlık Algısı: Gümüşhane Üniversitesi Örneği
Bu çalışmada Üniversitede okuyan öğrencilerin vatandaşlık algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmaya katılanların %54,2’si kadın, %45,8’i erkektir. Araştırma kapsamında Gümüşhane Üniversitesi’nde, farklı bölüm ve sınıflarda, okuyan öğrenciler arasından basit tesadüfü örneklem yöntemi kullanılarak belirlenen 251 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırmanın saha çalışması Aralık 2017’de yapılmıştır. Araştırma tarama modeline uygun şekilde tasarlanmıştır. Makale temelde, “toplumun en yüksek eğitimli grubu olan üniversite öğrencilerinin vatandaşlık algıları ne düzeydedir ve toplumun diğer kesimlerinden farklı mıdır?” sorusuna cevap aramaktadır. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin hayat tarzı, kimlik algısı, geleceğe bakış, insanlar hakkındaki düşünceleri, siyasi katılım düzeyleri ve vatandaşlık algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların çoğunluğu kendini hayat tarzı bakımından geleneksel muhafazakâr olarak tanımlamıştır. Araştırmaya katılanların çoğunluğu, mutlu olduğunu ve geleceklerini iyi gördüklerini ifade etmiştir. Katılımcılar için, uğruna mücadele etmeye değen şeylerin ilk sırasında vatan-millet-bayrak-devlet gelmektedir. Araştırmanın başka bir tespiti ise, katılımcılar genel ve yerel seçimlerde her zaman oy kullandıklarını ifade etmişlerdir. Herhangi bir dernek, vakıf ve sivil topluma üye olma düzeyinin düşük olduğu görülmektedir. Siyasi katılım daha çok seçimlerde oy kullanmak şeklindedir. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsurun toprak-vatan birliği olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından birinin de katılımcıların yarısının siyasete etki yapabileceğini düşünmüyor olmasıdır. Araştırmaya göre, katılımcıların kendi hakları ihlal edildiğinde buna yüksek oranda (%86,9) tepki gösterdikleri ancak, başkalarının hak aramak için yaptığı bir eyleme destek konusunda ise büyük oranda (%74,1) tepkisiz kaldıkları görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin en önemli ilk üç sorunu, terör, adaletsizlik ve eğitimdir; ayrıca, katılımcıların büyük bir oranı (%74,5) insanların güvenilmez olduğunu düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler
Vatandaşlık, Ulus Devlet, Vatandaşlık Algısı, Kimlik, Öğrenci

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com