English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Modern Gagauz Edebiyatında İlk Roman: “Uzun Kervan” (Bir Tahlil Denemesi)
Modern Gagauz Edebiyatı’nın kurucu kuşağında yer alan şair ve yazar Dionis Tanasoğlu’nun “Uzun Kervan” adlı romanı, kitap olarak yayınlanan ilk Gagauz romanı olmasının yanında Gagauz tarihini bir romana sığdırma çabası ile ‘tarihî roman’ türünün sınırlarını zorlayan kült bir eserdir. Tanasoğlu romanında, Gagauzların tarih sahnesinde var oldukları ilk dönemlerden bugünkü yurtları Gagauzyeri bölgesine yerleşmelerine kadar olan dönemi “Uzak Dedeler”, “Balkanlarda Yurtluk” ve “Besarabya Gagauzları” adlı üç bölümde, kronolojik bir tarzda ve yoğun bir tarih bilgisi vererek okurla paylaşır. Bir edebî tür olan romanın yoğun bir tarih anlatısına aracı kılınmış olmasının işlevsel bir amacı olduğu açıktır. Kendilerini “Türk Dünyası”nın bir parçası olarak gören Gagauzlar “Uzun Kervan” romanında genel Türk tarihi ile bütünleşir. Gagauzlar arasında büyük ilgi gören romanda, bu tarihî misyonun yanısıra, Gagauz diliyle roman yazılabileceğinin ortaya konulmuş olması, söz konusu eseri Gagauz Edebiyatı’nda ayrıcalıklı kılan ikinci yönüdür. Anlatıcının romandaki yeri, gerçekle kurgunun birlikte ele alınması ve çok sayıdaki alt hikâyenin romana eklemlenmesi gibi hususiyetleri itibariyle söz konusu eser, roman tekniği bakımından inceleme ve değerlendirmeye değer bir yapıdadır. Bu çalışmada Gagauz Türkleri Edebiyatı’nda önemli yeri olan “Uzun Kervan” romanına edebiyat biliminin yöntem ve teknikleri dahilinde yaklaşan inceleme ve değerlendirmelerde bulunulmuş, söz konusu eserin millî kimlik inşası bağlamında tahlili amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Modern Gagauz Edebiyatı, Roman, Dionis Tanasoğlu, Uzun Kervan, Sosyal Psikoloji, Millî Kimlik İnşası.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com