English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Afganistan'da ve Türkiye'de Yükseköğretimde Din Eğitiminin Karşılaştırılması
Din, bir toplumun ahlakını, tarihini, siyasi, sosyal ve kültürel yapısını etkileyen ve yönlendiren önemli bir faktördür. Afganistan, İslam dinini kabul ettikten sonra ilim ve irfan alanında önemli gelişmeler sağlamıştır. Ancak ardı arkası kesilmeyen savaşlar nedeniyle ilmî gelişmeler sürdürülememiş, hatta geriye gidilmiştir. Özellikle son çeyrek asrını savaşlarla geçiren Afganistan’da eğitim-öğretim sistemi nitelik ve nicelik anlamda büyük zararlar görmüştür. Afganistan etnik yapısı itibarı ile mozaik bir ülkedir. Dolayısıyla çok çeşitli bir sosyo-kültürel yapıya sahiptir. Toplumun ortak noktasını büyük ölçüde din teşkil etmektedir. Afganistan’ın Yükseköğretim Bakanlığı’nın genel hedeflerinin başında nesillerin İslam dininin inanç esaslarına göre yetiştirilmesi gelmektedir. Bu bağlamda Afganistan’ın bütün eğitim-öğretim kurumlarında ilköğretimden başlayıp yükseköğretimin bütün kademelerine din eğimi dersleri zorunlu olarak okutulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra eğitimi tek elde toplamak için 3 Mart 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu din eğitimi alanında da bir takım düzenlemeler getirmiştir. Türkiye’de bazı dönemler din eğitimi sekteye uğramış olsa da son çeyrek asırda din eğitimi alanında büyük gelişmeler yaşanmıştır. İlköğretim ve Ortaöğretimde din eğitimi dersleri diğer dersler arasında seçmeli ve zorunlu ders olarak yer alırken yükseköğretimde İlahiyat Fakültelerinin yanında Uluslararası İslam ve Din Bilimleri ve İslami Bilimler Fakültesi gibi farklı isimler adı altında din eğitimi dersleri yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Afganistan’da Din Eğitimi, Türkiye’de Din Eğitimi, Yüksek Din Öğretimi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com