English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Tuna Yalılarında Mihail Viteazul Tehdidi (1598): Osmanlı Romen Kaynakları Işığında Yeni Bir Değerlendirme
Osmanlılar 1593 yılında Habsburglarla Uzun Savaşlar adıyla anılacak olan savaşlara giriştiğinde Eflak-Boğdan ve Erdel voyvodaları da aralarında anlaşarak Osmanlı’ya karşı isyan etmişlerdi. Eflak-Boğdan’ın başkentleri Bükreş ve Yaş’ta başlayan bu isyanlar, kısa sürede Müslüman Türk nüfusunun yoğunlukta olduğu Tuna boylarına sıçramıştı. Osmanlı idarecilerinin kısa sürede aldığı tedbirler sayesinde Tuna bölgesi büyük bir katliamdan kurtulmuş ve İstanbul’dan gönderilen takviye ordular Mihail’i Tuna hattından çıkarmıştı. Ancak Mihail Voyvoda 1598 yılında Osmanlıların Erdel’deki seferlerini fırsat bilerek tekrar Tuna taraflarına baskınlar yapıp, gayr-müslim ahaliyi isyana teşvik etmiştir. Bunun üzerine Mahmud Paşa emrinde bir ordu İstanbul’dan Tuna hattına gönderilmiştir. Bu geçen süre zarfında Mihail Voyvoda, Tuna hattında bulunan bazı stratejik yerlere zarar vermiş ve kendine bağlı kuvvetlerle Eflak’a geri çekilmiştir. Makale kapsamında yerli ve yabancı kaynakların verdiği bilgiler muvacehesinde değerlendirilen bu gelişmeler, Mihail Voyvoda’nın Tuna’ya yönelik asıl hedefleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada Mihail’in Tuna hattındaki faaliyetleri hakkında, Romen tarihçileri tarafından da gözden kaçırılan birçok hususun Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 934 Mühimme defterindeki hükümlere dayanarak ortaya konulması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Romanya, Tuna, Eflak, Mihail, Voyvoda

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com