English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Seyyah Karçınzade Süleyman Şükrü'nün Gözüyle Azerbaycan
Tarihin yazılı kaynakları arasında seyahatnameler önemli yer tutmaktadır. Se-yahatnameler ortaya koyan seyyahlar çalışmalarında, gezdikleri ülke ve coğraf-yalarda yaşayan halkların, onların kurdukları devletlerin tarih, kültür, sosyal ve ekonomik hayatına dair önemli gördükleri, dikkatlerini çektikleri bilgileri ak-tarmaktadırlar. Farklı insanlar tarafından değişik amaçlarla yazılan seyahatnameler, tarihçi ta-rafından kaynak olarak kullanılırken, tarih araştırma metodunun ön gördüğü teknik ve yöntemlerin uygulanmasına dikkat edilmektedir. Seyahatnameler dikkatli iç ve dış tenkitten geçirilir, doğru ve yanlışlar, mübalağalar ayırt edilir. Eserin yazarı, dönemi, düşünceleri, eserdeki bilgiler dönemin diğer kaynaklarıyla karşılaştırılarak eleştirel bakış açısıyla incelenir. Yapılan bu çalışmada, Türk seyyahı Karçınzade Süleyman Şükrü’nün 1886-1907 yılları arasında Ortadoğu, Orta Asya, Avrupa ve Rusya’ya yaptığı gezilerini içeren Seyahatü’l-Kübra (Büyük Seyahat) isimli seyahatnamesinde, Azerbaycan ile ilgili aktardığı bilgiler tarih biliminin verileri ışığında incelenmektedir. İnceleme yapılırken, seyahatnamede aktarılan bilgilerin, dönem veya dönemle ilgili yazılan kaynaklarla karşılaştırılmalarına dikkat edilmektedir.<

Anahtar Kelimeler
Seyahatnameler, Karçınzade Süleyman Şükrü, Seyahatü’l-Kübra, Azerbaycan, Bakü, Tağıyev

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com