English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Karadeniz'den Ortadoğu'ya Uzanan Bir Dış Politika: Geçmişten Günümüze Suriye-Rusya İlişkileri
Bu çalışmanın temel amacı Karadeniz havzasında yer alan bir ülkenin kendi coğrafi alanı dışındaki bir başka ülke ile neden çok yakın ilişkiler kurduğunu Suriye-Rusya iliş-kileri ekseninde irdelemektir. Bu durum güçlü bir devletin kendi coğrafyasında gücünü devam ettirebilmesi için başka bölgelerdeki ülkelerle de ilişki içinde olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Suriye-Rusya ilişkileri Soğuk Savaş sonrası dönemde marjinal bir biçimde değişmiştir. Bu bağlamda bu değişim sürecini ortaya koymak adına çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Soğuk Savaş döneminde Suriye-SSCB ilişkileri irdelenecek-tir. İkinci bölümde ise Soğuk Savaş sonrası dönemde Suriye-Rusya ilişkileri ele alınacaktır.<

Anahtar Kelimeler
Rusya, SSCB, Suriye, Hafız Esad, Soğuk Savaş, Küreselleşme.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "73. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 73. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com