English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Karadeniz'den Ortadoğu'ya Uzanan Bir Dış Politika: Geçmişten Günümüze Suriye-Rusya İlişkileri
Bu çalışmanın temel amacı Karadeniz havzasında yer alan bir ülkenin kendi coğrafi alanı dışındaki bir başka ülke ile neden çok yakın ilişkiler kurduğunu Suriye-Rusya iliş-kileri ekseninde irdelemektir. Bu durum güçlü bir devletin kendi coğrafyasında gücünü devam ettirebilmesi için başka bölgelerdeki ülkelerle de ilişki içinde olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Suriye-Rusya ilişkileri Soğuk Savaş sonrası dönemde marjinal bir biçimde değişmiştir. Bu bağlamda bu değişim sürecini ortaya koymak adına çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Soğuk Savaş döneminde Suriye-SSCB ilişkileri irdelenecek-tir. İkinci bölümde ise Soğuk Savaş sonrası dönemde Suriye-Rusya ilişkileri ele alınacaktır.<

Anahtar Kelimeler
Rusya, SSCB, Suriye, Hafız Esad, Soğuk Savaş, Küreselleşme.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com