English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Bafra Halkevi ve Faaliyetleri (1933-1951)
Halkevleri(,) Cumhuriyet rejiminin getirdiği değerlerin toplum tarafından benimsenmesi, ülkenin sosyal ve kültürel bakımdan kalkındırılması amacıyla 19 Şubat 1932 tarihinde başta Ankara olmak üzere 14 il merkezinde açılmış kuruluşlardır. Kapatıldığı 1951 yılına kadar memleketin hemen hemen her tarafında faaliyet gösteren Halkevleri(,) gerek Cumhuriyet inkılaplarını geniş halk kitlelerine benimsetmek ve halkla bütünleşmek gerekse kültürel olarak gelişmiş yeni bir toplum yaratmak adına önemli vazifeler ifa etmiştir. Bu bağlamda çalışmamızda Samsun’un Bafra ilçesinde kurulan Halkevi ele alınmıştır. 24 Şubat 1933 tarihinde açılan Bafra Halkevi(,) faaliyetlerini 1951 senesine kadar sürdürmüş ve bu zaman zarfında Cumhuriyet değerlerini vatandaşlara aktarma, onların toplumsal ve kültürel yaşamına katkı sağlama adına önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Bu çalışma ile Bafra Halkevi’nin kuruluşu ve faaliyetleri ortaya konulmak istenmiştir. Halkevleriyle ilgili yapılacak araştırmalara katkı sağlaması amaçlanan çalışmanın hazırlanmasında(;) T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi belgeleri, Halkevleri talimatnamesi, yıllık raporları ve süreli yayınların yanı sıra konuyla alakalı kaleme alınmış eserlerden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bafra, Halkevleri, Samsun, Cumhuriyet Halk Partisi, Modernleşme

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com