English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


E-Devlet’in Yönetişim Bağlamında Değerlendirilmesi
Kamu yönetiminde dönüşüm, 1980’li yıllarla birlikte yaşanmaya başlamıştır. Devletin gerek rolü gerekse yapısı ve işleyişi bu yıllar itibariyle sorgulanma sürecine girmiştir. Kamunun yönetim anlayışındaki bu dönüşüm, geleneksel kamu yönetimi anlayışından yeni kamu işletmeciliği anlayışına ve buradan da çağdaş yönetişim anlayışına doğru gerçekleşmiştir. Yeni kamu işletmeciliği anlayışı, özünde, devletin özel sektör ilke ve araçları ile yönetilmesinin mümkün olduğu düşüncesini ileri sürmektedir. Yeni kamu işletmeciliği anlayışı, özel sektörün etkinlik, verimlilik, ekonomiklik gibi ilkelerinin devletin işleyişinde etkili olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yönetişim anlayışı ise 1990’lı yıllarda devletin yeniden sorgulanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yönetişim ile birlikte, devletin yanında sivil toplumun ve piyasanın, özel sektörün, olduğu çok aktörlü bir yönetim yapısı oluşturulmak istenmektedir. Kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik, şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik, eşitlik, katılımcılık sağlanmak istenmektedir. 2000’li yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takiben oluşan yeni medya teknolojileri, beraberinde e-Devletin de ortaya çıkışında etkili olmuştur. Devlet, bu alanlarda yaşanan gelişmelere elektronik devlet (e-Devlet) uygulamaları ile yanıt vermiştir. E-Devlet de çok aktörlü bir yapıyı içermektedir. Bunun yanı sıra etkinliğin, şeffaflığın, açıklığın, hesap verebilirliğin, vatandaş odaklılığın, katılımcılığın sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada yeni medya teknolojileri, yönetişim anlayışı ve e-Devlet kavramı üzerinde durulmaktadır. E-Devletin vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı olarak yönetişim bağlamında değerlendirilmesi, çalışmanın temel amacını oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yeni Medya, Vatandaş Odaklı Yönetim, Yönetişim, E-Devlet

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "72. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 72. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com