English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Destan Evreninde Terör, Terörizm ve Terörist: Anakronik Bir Sözlü Kültür Okuma Denemesi
Geleneksel anlatıların toplumsal davranış kalıpları üzerinde etkisi olduğu ve toplumun belirli olgulara karşı tavrının geleneksel anlatılarda önemli izlerinin olduğu iddiasına sahip olan bu makale, söz konusu iddiayı terörizm olgusu üzerinden ve destanlar örnekleminde çözümlemeyi vadetmektedir. Böylesi bir iddiayı tutarlı bir şekilde ispat edebilmek için anakronik bir okuma yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Çünkü günümüz dünyasında var olan terörizm gibi bir olguyu geçmişte yaratıldığı bilinen destanlar üzerinden tahlil etme girişimi özü itibariyle anakroniktir. Bu nedenle makalede, toplum hayatında sürekli olarak var olan terörizm gibi zamandan muaf bir olguyu tahlil etmede geleneksel anlatılardan nasıl yararlanılması gerektiği noktasında özgün bir inceleme yöntemi araştırmacıların dikkatine sunulmuştur. Türk dünyası destanları örnekleminde gerçekleştirilen tahliller Oğuz Kağan Destanı ve Dede Korkut Kitabı üzerinden derinleştirilmiştir. Yapısalcı yöntemin genel ilkeleri takip edilerek Türk destanlarındaki terörizmin izleri karakterlerin eylemleri ve anlatı epizotları üzerinden ayrıntılı olarak tahlil edilmiştir. Bu yapısal inceleme neticesinde terörizme ilişkin karakter eylemlerinin ve epizotların destanlardaki yapısal şeması ortaya konulmuştur. Elde edilen veriler gerçeğin kurgusallaşması ve kurgunun gerçekleşmesi bağlamında tartışmaya açılmış; böylece makalenin çok yönlü ve kapsamlı bir inceleme haline gelmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Terör, terörizm, Türk destanları, tipoloji

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "72. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 72. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com