English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Korea in the Occupation Process and Abdürreşid İbrahim
20. yüzyılın başları Kore için Japon sömürge döneminin başlaması anlamına geliyordu. Chosŏn hanedanın son günlerini yaşadığı sıralarda işgalci ülkenin topraklarından işgal edilen topraklara ayak basan Türk/Tatar aktivist Abdürreşid İbrahim, Kore’yi mümkün mertebe tanımaya çalıştı. Ülkedeki belli şehir, kasaba ve köyleri dolaşırken Korelilere karşı da bir yakınlık hissetti. Abdürreşid İbrahim henüz tanıdığı bu Doğu Asya ülkesinde dini ve siyasi meselelere dikkat kesildi. Hıristiyan misyonerlerin bölgedeki sıkı faaliyetlerinden rahatsız oldu. Buna karşılık kendine görev bildiği İslam tebliğini yapamadığı için üzgündü. Kore’de geçirdiği sayılı günlerde konuşma imkânı bulduğu Korelilerden Japon idaresi hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istedi. Ne var ki bu diyalogların neredeyse hepsi Japon tercümanlar vasıtası ile gerçekleştiğinden onu tatmin etmedi. Korelilerin asil bir millet olduğunu fark etmekle birlikte Japon işgaline karşı onlarda gördüğü yılgınlıktan huzursuzdu. Ona göre, Kore mutlaka sömürge olacaksa diğer güçler arasında Japonlar tercih edilebilirdi ancak onların tahakküm altına girmesine gönlü asla razı değildi. Nitekim o, Kore’nin bağımsızlığından yana bir tutum sergiledi ve diyalog kurduğu Korelilere bu yönde telkinlerde bulundu.

Anahtar Kelimeler
Kore, Abdürreşid İbrahim, Japonya, Sömürge, Bağımsızlık

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com