English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Kırşehir Yöresi Oya Sanatına Dair Söz Varlığı
Oya, kültürümüzde önemli yeri olan el sanatlarından biridir. Kendine ait farklı yöntem ve tekniklerle oluşturulan oyalar, her ne kadar uzun zaman önceden beri kullanılıyor olsa da; özellikle Cumhuriyet döneminde büyük gelişme göstermiştir. Oyalar, günlük ihtiyaçlara cevap verme, süslenme aracı olmasının yanında önemli bir iletişim aracı da olmuştur. Farklı alanlarda kullanılmakla birlikte Kırşehir yöresinde oyaların en yaygın olarak kullanıldığı yer başörtüsü kenarıdır. Bu çalışmada Kırşehir yöresinde başörtüsü kenarı olarak kullanılan oyaların terminolojisine yer verilmiştir. Derleme ve tarama yoluyla ulaştığımız bu terimlerin anlamları verilerek bu alanla ilgili terminoloji oluşturulmaya çalışılmıştır. Kırşehir yöresinden tespit ettiğimiz oya terimleri anlamca yakın olduğu kavrama göre altı başlık altında verilmiştir. Yöreden tespit edilen 131 oya terimi Derleme Sözlüğü, Güncel Türkçe Sözlük, Tarama Sözlüğü ve Kırşehir Yöresi Ağızları sözlükleri ile karşılaştırılarak bu terimlerin sözlüklere yansıma oranı değerlendirilmiştir. Kırşehir yöresinin oya terimleri oluştururken belirtisiz isim tamlaması ve sıfat tamlaması yapısının yaygın olarak kullanıldığı ve büyük oranda Türkçe sözcüklere yer verildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Terimler, Kırşehir, söz varlığı, oya, el sanatları

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com