English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Yugoslavya-Makedonya'dan Türkiye'ye 1952-67 Kitlesel Göçü ve Bursa'daki Göçmen Kesimi
Türkiye, "İmparatorluk"un çöküşünden batışına, "Cumhuriyet'in doğuşundan yükselişine, Balkanlar, Kafkasya ve Kırım'dan Bulgaristan'a, 1785'ten 1989'a, "kitlesel" göçler alan bir "göçmen ülkesi" haline gelmiştir. Balkanlar'm 'Yugoslavya-Makedonya" bölgesinden Türkiye'ye son "kitlesel" göç hareketi ("Türk soyundan olan veya Türk kültürüne bağlı bulunan" ölçütüne göre) 1952 ile 1967 arasında gerçekleşmiştir. Bursa bu son göçmenlerin birçoğu için başlıca çekici merkez olmuştur. Bu araştırmada kuramsal kısmın yanısıra, tamamlayıcı uygulamalı kısım olarak, Bursa'da yerleşik 195 hane "örnek" seçilmiştir. Veriler, hane reislerine uygulanan anket ve görüşmeler aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin çözümlemesi, Bursa'daki göçmen kesiminin "içe kapalı" yapısını, dışagöç ettiği "ekolojik-tabii" ve "sosyal" çevrelere benzerlik gösteren Marmara Bölgesi'ndeki Bursa'ya yerleşmenin bir sonucu olarak, ilk kuşakta koruduğunu, göçten önce "Türkçe anadili" esasında başlamış olan bütünleşme sürecini devam ettirdiğini, ikinci kuşağın yükselmesiyle birlikte ise, diğer Balkan göçmenleri başta olmak üzere yerli halkla ve "coğrafi-kültürel" benzerlik ve yakınlık mesafesindeki ailelerle (biyolojik ve kültürel) bütünleşme sürecine girdiğini göstermiştir.<

Anahtar Kelimeler
Yugoslavya, Makedonya, Kosova, Göçmenler, Bursa.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com