English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Karadeniz'de Alternatif Bir Turizm Önerisi: Kruvaziyer Turizmi
Kruvaziyer turizmi, son dönemde turizm sektöründe giderek ön plana çıkmaya başlayan alternatif turizm türlerinden birisidir. Akdeniz Havzası, Karayipler’den sonra dünyada kruvaziyer turlarına en fazla ev sahipliği ikinci bölge olarak önem taşımaktadır. Akdeniz Havzası’nda kruvaziyer turizminde yeni keşfedilmeye başlanan ve cazip turistik çekicilikleriyle ilgi gören bir bölge olarak Karadeniz, giderek artan bir potansiyel barındırmaktadır. Karadeniz’e altı ülkenin kıyısı bulunmakta ve bu ülkelerde kruvaziyer gemilerinin uğradığı limanlar mevcuttur. Karadeniz kıyısında 25 limana sahip olan Türkiye, Trabzon Limanı başta olmak üzere Sinop, Samsun ve Bartın gibi kruvaziyer turlarının uğradığı limanlarla kruvaziyer turizminde dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki limanlarının kruvaziyer turizmi açısından potansiyellerinin ortaya konulması ve mevcut potansiyelin geliştirilmesine yönelik öngörülerin sunulmasıdır. Bu çalışma hem nicel hem de nitel verilerin kullanıldığı bir saha araştırmasıdır. Veri toplama yöntemlerinden gezi-gözlem yönteminden yararlanılmış, Trabzon, Samsun gibi limanlarda saha etütleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra çalışma konusuyla ilgili literatür taraması yapılmış, ulusal ve uluslararası istatistiklere ulaşılmıştır. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki limanların değerlendirilecek düzeyde kruvaziyer turizmi potansiyeline sahip olduğu, ancak gerek Rusya-Ukrayna krizi gibi uluslararası sorunlar gerekse ülkemizdeki bazı iç sorunlar (terör olayları vb) ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle bu potansiyelin istenilen ölçüde değerlendirilemediği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Karadeniz’in kruvaziyer turları için güvenli ortam haline getirilmesi, ülkemizin Karadeniz kıyısındaki limanlarda ve kentlerde kruvaziyer turizminin gerektirdiği teknik özellikler, işletme özellikleri ve şehirsel niteliklerin geliştirilmesi, tanıtım, markalaşma ve pazarlama hususlarında gerekli çabaların sarf edilmesi ve kruvaziyer turlarının bölgeye çekilmesi neticesinde yakın zamanda bu bölgenin kruvaziyer turizminde çok daha ileri aşamalara erişebileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler
Karadeniz, Kruvaziyer, Turizm.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com