English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Emektar Bir Türk Halk Müziği Sanatçısı: Emin Aldemir
Anadolu coğrafyasına özgü toplumsal değerlerin ve kültürel kodların Türk halk müziği icrası yoluyla günümüze ulaştırılması adına geçmişten günümüze kadar çok sayıda derleme çalışması yapılmıştır. Anadolu halk kültürüne ait ortak ürünlerin sergilenmesini ve korunmasını amaçlayan bu derleme çalışmalarına pek çok sanatçı gönüllü olarak katılmıştır. Bu sanatçılardan birisi de Emin Aldemir’dir. Aldemir; türkü notalarının künyelerinde kimi zaman kaynak kişi, kimi zaman da derlemeci ya da notist kimliğiyle yer alarak Türk halk müziğine önemli hizmetlerde bulunmuştur. Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu’nun bir üyesi olarak uzun yıllar görev yapan Emin Aldemir, kendisini nota yazımı konusunda da geliştirmiş ve Türk halk müziğinin duayen isimlerinden birisi olan Muzaffer Sarısözen’e derlenen türkülerin nota transkripsiyonu aşamasında ciddi katkılar sağlamıştır. Bu çalışma, Türk halk müziğindeki derlemecilik faaliyetleriyle ilgili olarak literatürde bulunan az sayıdaki çalışmaya katkı sağlaması ve konusu doğrultusunda Türkiye’de ilk kez yapılması bakımından önem arz etmektedir. Bununla birlikte çalışmanın amacı, Türk halk müziğine değerli hizmetlerde bulunmuş olan Emin Aldemir’in derlemeci, sanatçı, icracı ve eğitimci kimliğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktır. Çalışma nitel yöntem doğrultusunda yapılandırılmıştır. Emin Aldemir’in yaptığı derleme çalışmalarıyla THM repertuvarına çok sayıda türkü kazandırdığı ve bunun yanı sıra icracı ve eğitimci kimliğiyle bazı halk müziği sanatçılarına yol gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Emin Aldemir, Türk Halk Müziği, Derlemecilik, Kabak Kemane, Bağlama

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com