English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Ukrayna-Rusya Savaşı’nı Realist ve Konstruktivist Teorik Çerçevede Analiz Etmek
Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ortaya çıkan savaşın nedenlerini tarihsel kökenleriyle araştıran bu çalışma uluslararası politikanın iki önemli teorik perspektifinden yararlanmıştır. Tarihsel olarak Ukrayna ve Rus tarih anlatılarının farklılığını ve gerilimlerini gösteren bu çalışma milliyetçi söylemlerin nasıl farklı tarihler oluşturduğunu göstermektedir. Sovyetler Birliği zamanında gerileyen Ukrayna milliyetçi tarih anlatısı Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra tekrar güç kazanmıştır. Bununla beraber Ukrayna en çok Rus azınlığın yaşadığı ülke konumuna gelmiştir. Bu tarihsel mirasın getirdiği politik sonuçlar üzerinden günümüzdeki savaşı ve savaşa giden süreci inceleyen bu makale Neorealist perspektiften NATO ve Batılı ülkelerin provokasyonlarının Rusya’yı savaşa sürüklediğini belirtmektedir. Bir diğer yandan bu argümana zıt sosyal inşacı, Konstruktivist perspektiften Putin yönetiminin sübjektif bir güvenlik algısıyla savaş politikasını benimsediğini, Rusya’nın varoluşsal bir güvenlik tehdidi altında kaldığı meselesini abartarak savaşa giden yolu kendi sübjektif politik tercihleri sonucu seçtiğini vurgulamaktadır. Birbirine zıt analiz sonuçları üzerinden teorik çerçevede Ukrayna-Rusya Savaşı’nı inceleyen bu makale, iki teorinin de önemli ölçüde bir sosyal gerçekliğe tekabül ettiğini belirtir. Konstruktivist, perspektifin uluslararası anarşinin içeriğinin elitler tarafından inşa edildiğini ve sübjektif olduğunu savunan argümanının savaşı açıklamada daha iyi olanaklar sunduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Neorealizim, Konstruktivizm, Rusya, Ukrayna, Tarihsel Anlatı

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com