English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İDEOLOJİLERE VE ÜLKÜLERE OLAN BAĞLILIKLARINI TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Türkiye’nin son 20 yılda attığı adımlar ülkenin ideolojik anlamda ve hedefler yönünden bir değişime uğradığını göstermektedir. Üniversite öğrencileri, ne yaptıkları ve ne yapacakları ile bu ülkenin geleceğine yön vereceklerdir. Bu anlamda öğrencilerin doğru yöntemlerle yol yürümeleri ve doğru hedeflere odaklanmaları ülkenin geleceği açısından önemlidir. Bu çerçevede bu çalışma üniversite öğrencilerinin ideoloji ve ülkülere dair algılarının ölçülmesini, bu iki unsura mevcut bağlılık durumlarının tespitini yapmayı ve bu şekilde ülkenin geleceğinin planlanmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun için öğrencilere demografik durumlarını tespit etmeye dönük 5, öğrencilik durumlarını tespit etmeye dönük 10, ülke hassasiyetlerini tespit etmeye dönük 10, ideolojik bağlılıklarını tespit etmek için 9 ve ülkülere ilişkin bağlılıklarını tespit etmek için 9 kapalı uçlu soru/önerme yöneltilmiştir, Buna ilaveten öğrencilerin yakın oldukları ülkü ve ideolojiyi tespit etmeye dönük olarak 2 açık uçlu soruya yer verilmiştir. Aksaray Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksekokulu öğrencileri örneği üzerinden gerçekleştirilen bu çalışmada online olarak uygulanan bir anketle 215 kişiye ulaşılmıştır. IBM SPSS (29.versiyon) istatistik programı aracılığıyla “elde edilen verilerin dağılımları (frequencies, descriptives gibi) ortaya konulmuş”, “öğrencilerin önermelere katılım durumları değerlendirilmiş” ve veriler “çapraz tablolar (crasstabs) üzerinde gösterilerek yorumlanmış”tır. İncelenen bulgulara dayalı olarak “sosyal programlarda okuyan, 25 yaş üzeri olan ve ekonomik durumu daha iyi olan öğrencilerin ideoloji ve ülkü bağlılıklarının daha fazla olduğu” ve “kadın öğrencilerin ideolojilere erkeklerin ise ülkülere daha çok bağlılıkları bulunduğu” sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Üniversite Öğrencileri, İdeoloji, Ülkü.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com