English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Bulgaristan'daki Türk Azınlığın Siyasi Katılımı ve Halk Tepkisi
Toplam nüfusun yaklaşık % 10?unu oluşturan Bulgaristan'daki Türk azınlık, 1908'de Bulgaristan'ın bağımsızlığından beri ciddi asimilasyon teşebbüsle-ri ile karşılaşmış ve göçe zorlanmıştır. 1980ler'de komünist lider Zhivkov?un lider-liğindeki ?diriliş süreci?, uluslararası antlaşmalardaki azınlık haklarını ihlal ede-rek bu konuda had safhaya ulaşmıştır. Ancak, komünizmin çöküşüyle birlikte Bulgaristan, 1990lar'da başlayan bir geçiş sürecine girmiş ve bu süreç azınlıklar için yeni bir aşamayı oluşturmuştur. Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmeye yönelik dış politika, Bulgaristan?daki azınlıklara yönelik tutumları da etkilemiş-tir. O zamandan beri Bulgaristan, çoğulcu bir topluma doğru adım atmaya başla-mıştır. Azınlık haklarıyla ilgili bazı sorunlar varsa da, Türk azınlık, diğer Bul-gar vatandaşlar gibi özgürlüğüne sahiptir. 1990?da resmî olarak Ahmet Doğan tarafından kurulan Haklar ve Özgürlükler Hareketi, Türk azınlığının sesi ol-muştur. Söz konusu parti, koalisyon hükümetlerinde yer almıştır. Ancak, emsalle-ri İttifaki-UDRM ve MRF gibi o da radikal Bulgar milliyetçilerinin ana hedefle-rinden biri olmuştur. Partiyi yasaklama ve seçimlere katılımını engelleme gibi te-şebbüsler, 1992'de Anayasa Mahkemesi?nin kararı ile sonuçsuz kalmıştır. Bu makalede, barışçıl bütünleşmede etkin bir rol oynayan Haklar ve Özgürlükler Hareketi?nin rolü incelenmekte, Türk azınlığının siyasal katılımı ve temsili ile Bulgaristan'da milliyetçi çevrelerde ayrılığa yol açan etkenler değerlendirilmektedir.<

Anahtar Kelimeler
Balkanlar, Türk Azınlık, Bulgaristan, Siyasal Partiler

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com