English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Altın Orda, Osmanlı Ve Memlüklerin Aksak Timur'a Karşı Birlik Kurma Meselesine Dair
Bu makalede Altın Orda, Osmanlı ve Memlükler arasında Timur?a karşı ku-rulan ittifak incelenmektedir. Altın Orda?nın Osmanlı ve Memlüklerle olan ilişkileri her zaman dostane idi. Üç ülke için de tehlike arz eden ortak bir düşmanın tarih sahnesine çıkması ise birbirlerine yakın coğrafyada kurul-muş olan bu ülkeleri ayrıca gerek siyasi gerekse de askeri bir beraberliğe zorluyordu. XIII-XIV. yüzyıllarda İlhanlılar bu devletler için bir tehdit oluş-tururken, XIV. yüzyılın sonlarından itibaren Timur ve seferleri adı geçen devletler için bir tehlike arz etmeye başlamıştır. Timur?un yayılmacılık poli-tikasına karşı Altın Orda, Osmanlı ve Memlükler ortak hareket etmeye baş-lamışlardır. Ancak her ne kadar taraflar Timur karşıtı bir ittifak kursalar da birlikte hareket etmeyi başaramayan ittifak üyeleri, tek tek sırasıyla Timur tarafından bozguna uğratılmışlardır. <

Anahtar Kelimeler
Altın Orda, Tatarlar, Osmanlı, Memlükler, Timur.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com