English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Bilgideki Hızlı Değişimin Yönetici/Liderin Karar Alma Sürecine Etkileri Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
Bilgide meydana gelen hızlı değişim, örgütlerin başarısı ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamalarında liderin alacağı kararları daha önemli hale getirmiştir. Rekabet üstünlüğü sağlamak, yenilikçi ve bilgi temelli karar almayı gerektirmektedir. Teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve bilgide yaşanan hızlı değişim, örgüt yöneticilerini belirsizlik ortamında karar almaya zorlamaktadır. Bu da, liderin karar alma eylemindeki yeri ve önemini artırmakta; bilgideki hızlı değişim, liderin karar alma süreci üzerindeki denetimini zorlaştırmakta ve çalışanların kararlara katılımının önemini artırmaktadır. Otoriter, demokratik ve serbesiyetçi liderlik tarzına sahip liderlerin karar alma eylemlerinin bilgi ve yenilikçilikten hangi yönde etkilendikleri bu çalışmada alan yazına dayalı olarak ele alınmıştır. Anket tekniği kullanılarak elde edilen veriler, bankacılık sektöründe çalışan toplam 184 lider/yöneticiden elde edilmiştir. Bu bağlamda liderlik tarzı ile bilgi, yenilik ve karar alma ile ilgili değişkenlerin istatistikî değerlemesi yapılmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Bilgi, Değişim, Lider ve Karar Alma.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com