English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Geçmişten Günümüze Artvin Milletvekilleri: 1946’dan Günümüze Artvin Milletvekillerinin Sosyolojik Analizi
Toplumsal yapı içindeki konumları, kontrol ettikleri kaynaklar ve sahip oldukları güç bakımından toplumsal hiyerarşinin en üst katmanlarını oluşturan elitler, bireyler ve toplumlar açısından hayati önem taşırlar. Yalnızca karar alma/verme sürecini değil, toplumların sosyo-politik yapılarının şekillendirilmesinde de stratejik roller üstlenirler. Siyasi elitler de, toplumların siyasi yapıları içinde, en etkin elit gruplarından birini oluştururlar. Milletvekilleri, siyasi elitlerin en temel unsurlarından biridir. Artvin milletvekilleri de, öteki illeri temsil eden milletvekilleri gibi, Türk siyasi elitlerinin en önemli bileşenlerinden birini oluştururlar. Öte yandan Karadeniz Bölgemizin en doğusunda yer alan Artvin, Türkiye için stratejik açıdan son derece özel bir yere ve öneme sahiptir. Bölgenin en güzel illerinden biri olan Artvin, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Bu yönüyle çok sayıda kültür ve uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. TÜİK 2011 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre il nüfusu 166.394 kişidir. Artvin nüfusunun yüzde 55,22’si il ve ilçe merkezlerinde, yüzde 44,78’i de belde ve köylerde yaşamaktadır. 2010 verilerine göre Artvin ili, illerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında 40. sırada yer almaktadır. 2003 yılında Artvin gelişmişlik sıralamasındaki yerinin 43. sıra olduğu hatırlandığında, yaklaşık son on yıllık süreçte, kentin sosyo-ekonomik durumunda küçük çaplı da olsa bazı gelişmelerin yaşandığı söylenebilir. Bu çalışmada, Artvin milletvekillerinin sosyolojik profillerini ortaya koymak hedeflendi. Bu amaç doğrultusunda, Türk siyasi elitlerinin oluşturduğu araştırma evreninden, örneklem kümesi olarak 1946–2008 yılları arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmış Artvin parlamenterleri seçildi. “Konumsal Analiz Tekniği” kullanılarak, TBMM’nin kurumsal kayıtları ve yayınları, özellikle de meclis albümleri incelenerek, çok partili dönemde Artvin milletvekilliği yapmış siyasi elitlerin toplumsal özgeçmişleri temelinde bir veri seti oluşturuldu. Bu veri seti SPSS kullanılarak analiz edildi. Oluşturulan veri setinden hareketle öncelikli olarak yaş, cinsiyet, eğitim, mesleksel özgeçmiş, aile yapısı gibi sosyal ve demografik faktörlerden hareketle, çok partili dönem Artvin milletvekillerinin sosyolojik profilleri analiz edildi. İkinci aşamada ise, araştırmacının daha önce yaptığı araştırmalarda Çok Partili Dönem Türk siyasi elitleri ile ilgili bulgular temelinde, Çok Partili Dönem Türk siyasi elitleri içinde Artvin milletvekillerinin yeri incelenerek, Türkiye’nin genel siyasi yapısı içinde Artvin’in yeri irdelendi. <

Anahtar Kelimeler
Artvin, Artvin Milletvekilleri, Çok Partili Dönem Artvin Milletvekilleri, Artvin’in Siyasi Yapısı, Siyasi Elit, Türk Siyasi Elitleri

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com