English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Son Sadrazamlardan Hüseyin Hilmi Paşa Hakkında Bir Değerlendirme (1855-1923)
Bu makalede, ilk olarak Hüseyin Hilmi Paşa’nın hayatı hakkında bilgi verilecektir. Hüseyin Hilmi Paşa’nın İstanbul’da tanınmasına kadar geçen sürede yaptığı görevlerine ve 1896’da birinci derecede mecidî nişânı alarak Adana Valiliğine atanmasına değinilecektir. Bununla birlikte bu görevi esnasında Avusturya’nın Mersin konsolosunu yurtdışına nasıl çıkardığı hususunda bilgi verilecektir. Ardından Makedonya meselesi ve Hüseyin Hilmi Paşa’nın Rumeli Genel Müfettişliği’ne atanması ele alınacaktır. 31 Mart Vak’ası döneminde sadrazamlık yapmış olan Hüseyin Hilmi Paşa hakkındaki bilgileri Başbakanlık Osmanlı Arşivinde yer alan Yıldız Esas, Yıldız Perâkende, Sadâret Hususî Mârûzat, Ali Fuat Tükgeldi ve İrâde-i Hâriciye Evrâkları gibi yerlerdeki belgelerden elde etmek mümkündür. Bu vesikalardan hareketle Hüseyin Hilmi Paşa’nın birinci ve ikinci sadâretleri, bu dönemlerde kabinesinde yer alan kişiler, bakanlıkların dağılımı ve Viyana Sefirliği üzerinde durularak bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.<

Anahtar Kelimeler
Hüseyin Hilmi Paşa, Makedonya, Rumeli Müfettişliği, Sadâret.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "71. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 71. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com