English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Abstract


THE GENETICS OF CRIMEAN KARAITES
Türkçe konuşan Kırım Karaylarının kökeni meselesi zaman zaman ça-tışan kuramlarla tartışmalı bir hal almıştır. Bu çalışma işbu cemaatin eğer varsa diğer Karay cemaatleriyle ve/veya ataları eski İsrail'de ya-şamış olan Rabbani Yahudilerle ne derece ilişkili olduklarını açığa ka-vuşturmak için genetik bilimini kullanmaktadır. En önemli karşı ku-ram bunların herhangi bir Karay cemaatinin Karadeniz'in kuzeyinde kayıtlara geçmiş varlığından çok önce Museviliğe geçmiş olan Türkçe konuşan Hazarlardan inmiş olabileceğini öngörmektedir. Nüfuslar arasında genetik karşılaştırma yapmada kullanılan veri kümesi tüm dünyadan yüzbinleri içeren bir örneklemi temsil etmektedir. Numu-nelerin bazıları ataları Kırım yarımadasında yaşamış kimselerden gelmekte iken (Kırım Tatarları, Kırım Rabbani Yahudileri ve Kırım Ermenileri dâhil, ama bundan ibaret değil), diğerleri Kuzey Kafkaslarda, İdil havzasında ve Orta Asya'da yaşayan, bazılarının Hazarlarla genetik ilişkisi mümkün etnik topluluklardan (Karaçaylar, Uygurlar, Kazaklar, Çuvaşlar, Osetler vd.) inmektedir. 33 tek atalı Kırım Karay (19 Y-DNA ve 14 mtDNA), iki Litvanya Karay Y-DNA ve bir Batı Ukrayna mtDNA sülalesi diğer veriyle karşılaştırılmıştır. Genel olarak Kırım Karaylarının Karay ve Rabbani diğer Musevilerle yakın akraba olduğu, fakat bir zamanlar Hazar devletinin bulunduğu bölgelerde yaşayan Musevi olmayan Türkler veya diğer halklarla daha az ilişkilerinin olduğu görülmüştür. <

Keywords
Karaylar, DNA, etnik karışma, ecdat kökleri, Kırım, Rusya, Ukrayna, Litvanya, Yahudi diasporası.


Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com