English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Özet


Rusya Federasyonu’nun Yakın Çevre Politikası’nda Dış Rusların Yeri ve Kırım Meselesi
1992 yılının sonunda Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen yakın çevre politikası, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından da Rusya’nın eski Sovyet coğrafyasına ilgisinin devam edeceğini göstermiştir. 2000 yılında Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı olmasıyla revize edilen yakın çevre politikasında Rusya Federasyonu dışında yaşayan Rusların ve haklarının korunması temel amaç olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede ülkesinde önemli bir Rus nüfus barındıran Ukrayna ve ona bağlı özerk bir cumhuriyet olan Kırım, Rusya açısından ön plana çıkmıştır. 2014 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in görevinden azledilmesinin ardından Rusya’nın, nüfusunun çoğunluğunu Rusların oluşturduğu Kırım’ı önce işgal ardındansa ilhak etmesi, yakın çevre politikasının ve bu politikanın temel amacı olan dış Rusların ve haklarının korunması konusunu tartışmaya açmıştır. Bu çalışmada Rusya’nın Kırım’ı önce işgal sonrasında ise ilhak etmesinin iki anlamı olduğu savunulmuştur. Bunlardan ilki, Rusya’nın 1990’lardan beri sürdürdüğü ve 2000’de Putin’in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle dış Ruslar lehine revize ettiği yakın çevre politikasının teoriden eyleme geçişidir. İkincisi ise, Ukrayna ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerde tarihsel olarak bir denge unsuru oluşturan Kırım’da dengenin Rusya lehine bozulmasıdır.<

Anahtar Kelimeler
Rusya Federasyonu, Yakın Çevre Politikası, Ukrayna, Kırım Meselesi, Avrupa Birliği, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com