English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

HEMŞİN YÖRESİ BAŞ BAĞLAMASI
(HEMŞİN REGION HEAD SCARFING )

Yazar : Saliha AĞAÇ  Meral BÜYÜKYAZICI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 50
Sayfa : 203-216


Özet
Kültürel değerlerin yüzlerce göstergesi vardır. Bunların en önde gelenlerinden birisi giyim-kuşamdır. Bir kültürün şekillendirdiği giyim kuşamı etkileyen olgular aynı zamanda o toplumun yaşam biçiminin, inançlarının ve coğrafyasının da yansımasıdır. Tarih boyunca milletlerin ve insan topluluklarının yaşadıkları coğrafi bölgeler, inançları, yaşam biçimleri, örf ve adetleri, ekonomik durumları farklılık gösterdiğinden, giyim-kuşam şekilleri de çeşitlilik göstermiştir. Türkiye’de de giyim-kuşamda bölgelere, yörelere, köylere ve hatta mahallelere göre değişen farklılıklar gözlenmektedir. Türk kadınının giyim kuşamındaki en önemli unsurlardan biri kullandığı başlıklar olmuştur. Kadın başlıkları çok çeşitlilik göstermekte, zamanla değişikliklere uğrasa da kültürel yapı içerisinde, gelenekselliğini de koruyarak geçmişten günümüze kadar hala varlığını sürdürmektedir. Günümüzde kadın başlıkları ve başörtüleri eski kullanım yoğunluğunu yitirse de, bazı yörelerimizde hala kullanılmaktadır. Araştırmanın amacı, halen Rize ilinde kullanılan Hemşin usulü baş bağlama şeklinin, malzeme, model, teknik, renk ve yöresel özelliklerinin belgelenerek raporlaştırılması ve arşiv niteliğinde doküman oluşturulmasıdır. Halen kullanılan baş bağlama şeklinin raporlaştırılması gelecek nesiller için belge oluşturmak ve tanıtmak, geleneksel değerleri korumak açılarından önem taşımaktadır. Araştırmada belgesel tarama yöntem olarak seçilmiştir. Konuyla ilgili yazılı ve basılı kaynaklar incelenmiştir. Ayrıca alana gidilmiş konuya ilişkin görseller belirlenmiş ve Hemşin yöresi baş bağlaması incelenmiştir. Kullanılan malzemeler, malzemelerdeki süsleme özellikleri, bağlama yöntemi ortaya konmaya çalışılmıştır. <

Anahtar Kelimeler
Hemşin, Baş bağlama, Şay bağlama, Şar bağlama, Puşi bağlama.

Abstract
There are hundreds of indicators of cultural values. One of the outstanding of those is clothes. The features affecting clothes formed by a culture are also reflection of life styles, beliefs and geography of that society at the same time. As geographical regions they live in, beliefs, life styles, traditions and customs, economic situations of nations and human communities throughout the history differ from, their forms of clothes also vary from. Differences in clothes changing from regions, districts, villages and even neighborhoods have been observed in Turkey. One of the most significant elements that Turkish women used in clothes have become the headdresses they use. Headdresses have become one of the most important components in clothing of Turkish women. Women headdresses vary and still continue its existence from past to present protecting its traditionalism within cultural structure even though those undergone some changes in time. Even women’ headdresses and head scarfs lost their usage density in our day; it is observed that they continue their existence in some of our regions. The purpose of the research is reporting and documentation in the quality of archive of Hemşin way of head scarfing still used in the province of Rize by documenting its materials, model, techniques, color and local colors of it. Reporting of head scarfing method still used has a place in for the future generations in terms of document creating and introducing and protecting traditional values. Documentary scanning was selected as method in the research. Written and pressed sources related to the issue were investigated. Furthermore, the field was gone and the visuals regarding the issue were determined and Hemşin region method of head scarfing was analyzed. The materials used and the features of orientations in the materials were tried to be revealed. <

Keywords
Hemşin, Head scarfing, Şay scarfing, Şar scarfing, Puşi scarfing.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com