English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN KÜRESEL GÜVENLİKTEKİ ROLÜ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA KARADENİZ HAVZASINDAKİ FAALİYETLERİ
(THE ROLE OF UNITED NATONS IN GLOBAL SECURITY AND FACILITIES IN BLACK SEA AREA IN THE CONTEXT OF ENVIROMENTAL SECURITY )

Yazar : Bilal Karabulut    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 48
Sayfa : 43-58


Özet
Uluslararası barış ve güvenliği koruma ve sürdürme girişimleri, tarihin her döneminde çeşitli araçlarla elde edilmeye çalışılan en öncelikli küresel değer olmuştur. Bu bağlamda tarihsel süreçte çok sayıda uluslararası andlaşma imzalanmış, yine çok sayıda bölgesel ya da küresel ittifaklara gidilmiştir. Fakat, tüm bu çabalar göreceli olarak başarısız olmuştur. Zira, devletlerin kendi ulusal çıkarlarını küresel barıştan daha öncelikli bir konuma koymaları tüm bu barış ve güvenlik ideallerini boşa çıkarmıştır. İşte Birleşmiş Milletler insanoğlunun barış ve güvenlik idealinin en geniş kapsamlı kurumsal yapılanmasıdır. Bu devasa örgütün uluslararası barış ve güvenliği ne kadar sağladığı? Örgütün objektif kriterler üzerinden mi yoksa güçlü üyelerinin ulusal çıkarları doğrultusunda mı yönetildiği? Ve son olarak Birleşmiş Milletler’in geleceğinin ne olacağı cevap vermesi pek de kolay olmayan ciddi sorunlardır. Güvenliğin genişleme ve derinleşme sürecinde ortaya çıkan yeni tehditler, örgütün yükünü ve küresel sorumluluğunu daha da arttırmıştır. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler’in reformu tartışmaları da kaçınılmaz bir şekilde daha sıklıkla dillendirilir hale gelmiştir. Karadeniz Havzası söz konusu olduğunda, özellikle son yıllarda Rusya’nın saldırgan politikaları dünyanın ilgisini bu bölgeye yöneltmesine sebep olmuştur. 2008 yılında yaşanan Rusya-Gürcistan Savaşı ve 2014 yılında patlak veren Ukrayna Krizi, Karadeniz havzasının güvenliği noktasında yaşanan önemli gelişmelerdir. Bu olaylar nedeniyle Birleşmiş Milletler’in Karadeniz havzasına olan ilgisi artmış ve bölgeye yönelik faaliyetlerini sıklaştırmıştır. Bölgenin geleceğinde Birleşmiş Milletler’in ne denli etkin bir rol oynayacağı ise şimdilik soru işaretidir. Bunun yanı sıra çevre güvenliği gibi yeni güvenlik alanlarında Karadeniz Havzası’nın Birleşmiş Milletler’in öncelikli ilgi alanlarından biri olması gerekmektedir. Zira bölge, çevresel tehditler noktasında belki de dünyadaki en korumasız alanlardan biridir. Halihazırda bölgenin çevre güvenliğinin sağlanması bağlamında oldukça geri planda duran Birleşmiş Milletler’in ilerleyen dönemlerde bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceğini kestirebilmek ise oldukça zordur. <

Anahtar Kelimeler
Birleşmiş Milletler, Karadeniz Havzası, Çevre Güvenliği, Küresel Barış, Güvenliğin Dönüşümü.

Abstract
Throughout history, the effort to protect and sustain international peace and order through different methods has been the first priority global norm. For this purpose, many international treaties have been signed and many regional and global alliances have been formed. However, these efforts have been relatively unsuccessful. Prioritization by countries of their national interests over global peace has resulted in the failure of all peace and security ideals. In this respect, the UN became the most comprehensive structure for the ideal of peace and security in history. However, there are some important problems that are hard to resolve regarding UN activities: To what extent can this giant organization provide international security and peace? Does the UN function based on objective criteria or in the interests of powerful members? What will be the future of the UN? Emerging threats in the deepening and widening process of security have increased the workload as well as global responsibilities of the organization. This has resulted in increased discussions about the need for reforms in the UN. Russian offensive activities in the Black Sea Region resulted in the focusing of international attention on this region. The 2008 Russian-Georgian war and the 2014 Ukrainian crisis have been the most important security developments in the Black Sea Region. Because of these events, UN interest and activities in the Black Sea region have increased. The UN role for the future of the region remains a question-mark for now. However, emerging security issues such as environment security in the Black Sea Region should be one of the priorities of the UN because this region is one of the most unprotected areas against environmental threats. It is not easy to forecast the future attitude of the UN, which stays behind the scenes on the issue of environmental protection. <

Keywords
United Nations, Black Sea Area, Environmental Security, Global Peace, Transformation of Security.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com