English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

İktidar ve İ
(Power and Marriage: Political Marriage in the Triangle of Mamlukids, Golden Horde and Ilkhanids )

Yazar : Fatma Akkuş Yiğit    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 49
Sayfa : 103-120


Özet
Tarih boyunca devletlerarası ittifaklar tesis etmek ve dostane münasebetler kurmak için siyasi evlilikler yapılagelmiştir. Bu neviden olmak üzere Memlûk Devleti sultanlarının gerçekleştirdikleri evliliklere bakıldığında, büyük bir kısmının Bahri/Türk Memlûkleri zamanında yakın irtibat halinde oldukları Altın Orda Hanlığı ve İlhanlılarla yapıldığı görülmektedir. Memlûk-Moğol siyasi evlilikleri, devletlerarası siyasi evlilikler (han sülalesine mensup kadınlarla yapılan evlilikler) ve vâfidinin (Memlûk Devleti’ne iltica eden Moğollar) kızları ile yapılan siyasi evlilikler olmak üzere iki gruba ayrılır. İlk gruptakiler Altın Orda Hanlığı ile yapılmış olup genel kabulle iki örneğe sahiptir. Bunlardan ilki Sultan Baybars’ın Sultan Berke Han’ın adı zikredilmeyen kızı ile yaptığı evliliktir ki kaynaklarda yer almakla birlikte, bu kişinin Sultan Berke Han’ın kızı olduğu şüphelidir. Kesin olan diğer evlilik ise Sultan en-Nâsır Muhammed’in Özbek Han’ın yeğeni (kardeşi Togay’ın kızı) Tulunbiye Hatun ile evliliğidir. İkinci gruptakiler sayıca daha fazladır. Bunlardan bazıları Sultan Baybars’ın, vâfidinin kızlarıyla yaptığı evlilikler ile Sultan Kalavun’un Aşlun Hatun ve oğulları Ali, Halil ve Muhammed’in Mengübek ve Ertekin Hatun ile evlilikleridir. Bu çalışmada söz konusu evlilikler hakkında ayrıntılı bilgi verilecek ve kadınların siyasi hayattaki rollerine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler
Memlûk Devleti, Altın Orda Hanlığı, İlhanlılar, Moğol, Vâfidin, Siyasi Evlilik.

Abstract
Throughout the history, political marriages have been arranged to strengthen the alliances and friendships between the states. By this way, in the time of the Bahriyya Mamluks, the sultans of the Mamluk State implemented such political marriages. The political marriages of the Mamluks to the Mongolians were carried out with the elites of the Golden Hords and the Ilkhanids. The political marriages of the Mamluks and the Mongolians, were of two types: the first type includes the political marriages between the states (that was, political marriages with the female members of the Khan's dynasty); and the other contains the political marriages with the females of the Wafidiyah, the Mongolian commanders taking refuge in the Mamluks. The first type of marriages allegedly consisting of the marriage-based alliances with the Golden Horde has two examples. One of the marriage alliances is the marriage between the Sultan Baybars and the daughter of Sultan Berke Khan whose name is not clearly mentioned in the sources. It is doubtful that this person is the Sultan Berke’s daughter. The other marriage is certainly between the Sultan en-Nasır Muhammed and Tulunbiye Khatun, of Chingiz Khan’s dynasty. The number of marriages in the above-mentioned second type is higher than those in the first one. The Sultan Baybars married several daughters of the wafadiyah and the Sultan Qalawun got married to Aslun Khatun. Besides of these, the sons of Qalawuns Ali, Halil and Muhammed, got also married to Mengubek and Ertekin. This study thus provides detailed information about these marriages and women’s role in political life. <

Keywords
Mamluk State, Golden Horde, Ilkhanids, Mongol, Wafidiyah, Political Marriage.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com