English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Bulgaristan’ın Karadeniz Politikası ve Avrupa Birliği’nin Etkileri
(Bulgaria's Black Sea Policy and the Impact of European Union )

Yazar : Nuri Korkmaz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 49
Sayfa : 33-46


Özet
Karadeniz’e kıyıdaş ve Rusya ile çok özel bağları olan Bulgaristan’ın Karadeniz politikasını şekillendiren farklı sebepler bulunmaktadair. Tarihsel açıdan Rusların Bulgarlar tarafından dost ve kardeş ülke olarak görülmesi ve bu bakış açısının Bulgaristan’ın yeni üye olduğu NATO ve AB gibi kuruluşlarca ters karşılanması Bulgar dış politikasında ikilemlere neden olmaktadır. Enerji ihtiyacının tamamını Rusya’dan karşılayan Bulgaristan, Karadeniz Havzası ile ilgili konularda daha bağımsız ve Avrupa yanlısı bir tutum sergilemek istemesine rağmen bunu Rusya’ya olan enerji bağımlılığının sınırladığını görmek mümkündür. Bu nedenle son yıllarda Rus gazına alternatif olabilecek farklı enerji kaynakları arayışına yönelen Bulgaristan Nabucco gibi projeleri desteklemeye başlamıştır. Avrupa Birliği’nin Karadeniz Havzası’na yönelik farklı açılımlar benimsemesi karşısında bölgede daha da etkin olmak isteyen Bulgaristan’ın bu amacı sınırlı ekonomik olanaklar nedeniyle bazı engellere takılmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Karadeniz Havzası, Bulgar Dış Politikası, Rusya, Avrupa Komşuluk Politikası, Enerji Güvenliği

Abstract
There are different reasons that affect Bulgaria’s policy toward Black Sea region as a country which has special relations with Russia and as a Black Sea littoral state. The fact that Russia is historically seen as a brother and a friendly country by Bulgarian citizens and this approach is not shared by both NATO and EU in the same way, causes dilemmas in Bulgarian foreign policy. It i possible to observe that, as a country which is totally dependent on Russia in terms of its energy needs, Bulgaria, tries to follow more independent and pro-European policy toward Black Sea basin but its dependency on the energy puts the limits. Therefore, Bulgaria that recently began to look for alternative enegy sources to the Russian gas, began to support the projects such as Nabucco. As a result of European policies launched towards the Black Sea, Bulgaria tried to become more influential actor in the region, however, failed to do so due to its limited economic possibilities. <

Keywords
Black Sea Basin, Bulgarian Foreign Policy, Russia, European Neighborhood Policy, Energy Security

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com