English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Türkçenin İngilizce Yoluyla Melezleştirilmesi: Samsun’daki İş Yeri ve Mekân Adlarının İncelenmesi
(The Hybridization of Turkish through English: An Analysis of the Shop and Place Names in Samsun )

Yazar : İsmail Yaman  Emrah Ekmekçi  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 50
Sayfa : 217-229


Özet
Mevcut betimsel çalışma araştırmacıların Samsun il merkezinde tespit ettiği İngilizce kelimelerin veya seslerin kullanıldığı iş yeri ve mekân isimlerinin incelenmesini kapsamaktadır. İngilizcenin bir şekilde etkisinin görüldüğü isimler ilk önce bir havuzda toplanmış ve ayrıntılı bir inceleme sonrasında araştırmacılar tarafından Türkçenin İngilizce yoluyla melezleştirilmesi bağlamında kategorilere ayrılmıştır. Kategoriler oluşturulurken incelenen mağaza ve mekân adları biçimbilimsel ve sözdizimsel açıdan ele alınmıştır. Ortaya çıkan kategoriler Türkçe’nin İngilizce yoluyla tamamen İngilizce sözcükler ve sesler kullanarak (The Garden Cafe, Europcar, Kids Castle), söz dizisine İngilizce başlayıp Türkçe devam ederek (Ultraline Dış Cephe Sistemleri, Eurofix Gemicilik, Sunrise Kuaför), söz dizisine Türkçe başlayıp İngilizce devam ederek (Aksa Botanic Center, Vatan Computer, Yataş Bedding), Türkçe sözcükleri İngilizceleştirerek (Marca Cafe, İlhan’s Halı, Caploonba), İngilizce sözcükleri Türkçeleştirerek (Campüs Cafe, Kempıl, Rengarenk Cosmetik & Accessories) ve Türkçe ve İngilizce unsurları tek bir sözcükte birleştirerek (Samwin Cam Balkon, Efetech, Atamark) melezleştirildiğini göstermektedir. Söz konusu kategoriler Türkçe ve İngilizce dilleri arasındaki ilişkinin Samsun il merkezinde bulunan iş yeri ve mekân adları bağlamında nasıl kendini gösterdiğini açıklamaktadır. Sınırlı bir ölçekte ele alınan bu diller arası ilişki günlük hayatın doğal bir parçası olması ve her yerde kolayca gözlemlenebilen bir durum olması dolayısıyla Türkçe ve İngilizce arasındaki genel ilişkinin ne yönde olduğuna dair önemli ipuçları vermektedir. <

Anahtar Kelimeler
Türkçe, İngilizce, melezleştirme, hâkimiyet, iş yeri ve mekân adları

Abstract
This study is a descriptive one and covers the investigation of shop and place names with English words or sounds gathered as a result of the two-month observation of the researchers in the centrum of Samsun. Names reflecting any effect of English were collected in a pool, and following an in-depth analysis, they were categorized by the researchers under the framework of the hybridization of Turkish through English. The covered shop and place names were considered in terms of morphological and syntactical features while placing them under different categories. The yielded categories indicate that Turkish is hybridized through English by using totally English words and sounds (The Garden Cafe, Europcar, Kids Castle), beginning the syntax in English and then continuing in Turkish (Ultraline Dış Cephe Sistemleri, Eurofix Gemicilik, Sunrise Kuaför), beginning the syntax in Turkish and then continuing in English (Aksa Botanic Center, Vatan Computer, Yataş Bedding), English-izing the Turkish words (Marca Cafe, İlhan’s Halı, Caploonba), Turkish-izing the English words (Campüs Cafe, Kempıl, Rengarenk Cosmetik & Accessories), and combining Turkish and English components in one word (Samwin Cam Balkon, Efetech, Atamark). These categories yielded by this study clearly explain how the interlanguage relationship between English and Turkish appears in the context of shop and place names located in the centrum of Samsun. As an integral part of daily life and a readily-observable phenomenon, this inter-language relationship handled on a limited scale under this study provides remarkable clues as to the direction the general relationship between Turkish and English moves towards. <

Keywords
Turkish, English, hybridization, dominance, shop and place names

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com