English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

The EU’s Black Sea Initiatives and Their Effects on Migration Control and Security Cooperation
(AB'nin Karadeniz Girişimleri ve Bunların Göç Kontrolü ve Güvenlik İşbirliği'ne Etkileri )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 49
Sayfa : 1-16


Özet
Avrupa Birliği Karadeniz Politikası öncelikle demokrasinin geliştirilmesi ve sivil toplum diyalogunun güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Fakat Gürcistan ve Rusya'nın dâhil olduğu Abhazya ve Güney Osetya'daki çatışmalar, Azerbeycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ problemi Karadeniz bölgesindeki terörizm, yasadışı göç ve suç potansiyelini kesin bir şekilde artırmaktadır. Bu durum AB'yi, komşu bir bölgedeki siyasi ve ekonomik istikrar AB'nin güvenlik ve göç politikası nazarında öncelikli önemi olduğu için, Karadeniz havzası üzerinde güvenlik işbirliği ve göç kontrolü hakkında daha fazla stratejiler ve politikalar geliştirmeye yönlendirmektedir. Bu nedenle AB'nin üç tamamlayıcı politika ve girişimi olan Avrupa Komşuluk Politikası, Karadeniz Sinerjisi ve Doğu Ortaklığı Girişimi Karadeniz'deki istikrar, güvenlik ve refah için uygun ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Bu makale yukarıda belirtilen girişimler üzerinden özellikle Karadeniz ülkeleriyle AB arasındaki güvenlik ve göç işbirliğini incelemektedir. Söz konusu girişimlerin amaçları ve sonuçları AB'nin Göç ve Güvenliğe dayalı politika amaçları üzerinden incelenecektir.<

Anahtar Kelimeler
Karadeniz Sinerjisi, Doğu Ortaklığı Girişimi, Avrupa Birliği Göç Politikası, Güvenlik Kontrolü.

Abstract
European Union’s (EU) Black Sea Policy aims the promotion of democracy and enhancement of civil society dialogue at its first phase. However the current unresolvable conflicts between Abkhazia and South Ossetia that belongs to Georgia and Russia, Nagorno Karabagh problem between Azerbaijan and Armenia certainly increases terrorism, illegal migration and crime potential of the Black Sea region. This situation directs the EU to develop more strategies and policies on security cooperation and migration control over Black Sea area- as political and economic stability in Black Sea-a neighbor region, has a primary importance for the EU considering its security and migration policies. Therefore three complementary policy and initiatives of EU, namely- European Neighborhood Policy (ENP), Black Sea Synergy (BSS) and Eastern Partnership Initiative (EaP), has been aimed to create a favorable ground for fostering stability, security and prosperity around the Black Sea. This paper specifically examines security and migration cooperation between Black Sea Countries and the EU in the abovementioned initiatives. Such aims and results of these initiatives will be studied in relation with EU’s Migration and Security Policy goals.<

Keywords
Black Sea Synergy, Eastern Partnership, European Union Migration Policy, Security Control.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com