English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

TÜRKİYE VE BULGARİSTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN OKULLAŞMA AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ
(- )

Yazar : Rüştü ILGAR  Leman İNCEDERE  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 51
Sayfa : 51-74


Özet
Tarih içinde insanların çeşitli devletler, toplumlar, gelenekler ve dinler içinde yaşaması, onların farklı eğitim sistemleri geliştirmelerine neden olmuştur. Bu nedenle her iki ülkenin eğitim sistemlerinin tarih süreci, eğitim sistemlerin yapısal özellikleri, okullaşma sistemleri, eğitim finansmanı, personel ve kaynak tahsisi konuları irdelenerek incelenmiştir. Türkiye ve Bulgaristan’da eğitimin kalitesinin artırılmasında eğitime ayrılan bütçelerin ve eğitim yatırımlarının önemi büyüktür. Her iki ülke gelir düzeyi ve eğitim yeterlilikleri açısından değerlendirildiğinde OECD ülkeleri ortalamasının altında kalmaktadır. Türkiye kamu harcamalarının % 3,8 ‘ini eğitime ayırırken Bulgaristan da bu durum % 9,6 düzeyindedir. Türkiye ve Bulgaristan’ın genel eğitim sistemleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar mevcuttur. Bu benzerlik ve farkların tespit edilmesi ve irdelenmesi olumlu yönlerin ön plana çıkarılmasında ve eğitim sistemlerinin özellikle okullaşma açısından geliştirilmesinde önemlidir. Dünyada sürekli artan küreselleşme eğilimi toplumları ve bu bağlamda eğitim sistemlerini de birbirine yakınlaştırmakta ve bazı açılardan daha ayrıntılı incelenmesini gerekli kılmaktadır. <

Anahtar Kelimeler
Eğitim Sistemi, Eğitim, Karşılaştırmalı İnceleme, Okullaşma, Eğitim Finansmanı

Abstract
Throughout the history, to live within a variety of states, communities, traditions and religions has caused people to develop distinct education systems. Therefore, the historical process of the Turkish and Bulgarian education systems, the structural characteristics of these education systems, enrollment systems, education finance, allocation of personnel and resources were scrutinized. The importance of the budgets allocated to education and the investments made into education to increase the quality of education in Turkey and Bulgaria is great. When the levels of income and education in both countries are evaluated in terms of efficiency, they remain below the OECD countries averages. While 3.8 % of the public expenditures are allocated to education by Turkey, this rate is 9.6 % in Bulgaria. There are similarities and differences when the general education systems of Turkey and Bulgaria are compared. To determine and scrutinize these similarities and differences is highly important in giving prominence to their positive aspects and in developing education systems especially in terms of enrollment. The constantly increasing tendency to globalization worldwide converges both communities and in this context, education systems and entails their more detailed examination from certain points. <

Keywords
Education System, Education, Comparative Study, Enrollment, Education Funding

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com