English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

UKRAYNA KRİZİNİN DİNİ TEMELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON RELIGIOUS FOUNDATIONS OF THE CRISIS ON UKRAINE )

Yazar : Şir Muhammed DUALI  Yok  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 51
Sayfa : 191-206


Özet
16. yüzyılın sonlarına doğru Katolik Kilisesi’nin yoğun çabası neticesinde günümüz Ukraynası’nın Batı çoğrafyasında mevcut kiliselerinin ekseriyeti Vatikan’ın hukuki üstünlüğünü tanıma kararı almıştır. Bu karar sonucu dönemin Ukrayna sınırları içerisinde mevcut kiliseler resmen ikiye ayrılmıştır. Papa’nın hukuki üstünlüğünü kabul eden kiliseler, doğal olarak papalığın kontrolü altına girerken, bu anlaşmaya karşı çıkan ve genellikle ülkenin doğu kısımlarında bulunan kiliseler, Rus Ortodoks Kilisesi’nin yanında saf tutmayı yeğelemişlerdir. Bu makale bir taraftan 16. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına değin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi bünyesinde meydana gelen ideolojik ve siyasi ayrışmaların gerekçelerini irdelerken diğer taraftan da söz konusu ayrışmanın günümüze yansımalarını değerlendirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda 16. yüzyıldan beri varlığını devam ettiren Ukrayna Grek Katolik Kilisesi ve bu kiliselerin Vatikan’a olan bağlılığını sonlandırmak maksadıyla Sovyet rejiminin izlediği katı politikaların inananlar üzerinde bıraktığı derin izlerin günümüze yansımaları değerlendirilirken, bugün Ukrayna’da ortaya çıkan siyasi krizde mevcut kilise oluşumlarının rolü üzerinde durulacaktır. <

Anahtar Kelimeler
Ukrayna, Grek Katolik Kilisesi, Brest Konsili, Papalık, Moskova Patrikliği.

Abstract
Towards the end of the 16th century, due to the intense efforts of the Catholic Church the majority of the Western Ukrainian churches decided to recognize the legal supremacy of the Vatican. As a result of this decision, the churches in Ukraine were actually

Keywords
Ukrainian, Greek Catholic Church, Brest Council, Vatican, Moscow Patriarchate

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com