English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

KIRIM'IN SEMBOL ŞAHSİYETLERİNDEN:GERÇEKLE KURGU ARASINDA ALİM AZAMATOĞLU
(FIGURES OF THE CRIMEA’S SYMBOL: BETWEEN REALITY AND FICTION ALIM AZAMATOGLU )

Yazar : Kamelya Keskin  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 51
Sayfa : 245-257


Özet
Tarihinin her döneminde sayısız kahraman yetiştiren Türk milleti sahip olduğu bu değerleri daima yaşatmıştır. Köklü bir geçmişe sahip olan Kırım Tatar Türklerinin sözlü kültüründe kahramanlık, yiğitlik, cesaret gibi değerleri vurgulayan sayısız efsane ve destan ile millî karakteri temsil eden pek çok figür bulunmaktadır. Daha yakın bir geçmişe bakıldığında Kırım Tatar Türklerinin hayatında XIX. yüzyılın ikinci yarısında Alim Azamatoğlu adlı bir kahramanın ortaya çıktığı görülür. Alim, zamanla tarihi hafızada yer etmiş, efsaneleşmiş ve her daim millî bir kahraman olarak yaşarak itibar görmüştür. Bu kahraman cesaretinin yanı sıra güçsüzleri himaye eden, onları gözeten kısacası zalimden alıp mazluma veren karakteri ile tanınmaktadır. Maksadımız belli bir tarihi dönemde yaşamış milletin içinden çıkan ve efsaneleşerek günümüze kadar yaşayan bu kahramanı tanıtmaktır. <

Anahtar Kelimeler
Türk, Alim, Kırım Tatar, Millî Kahraman, Kültür

Abstract
The Turkish nation who raised countless heroes in every period of its history, always keeps alive of these heroic values. In the oral culture of heroism of the long-established Crimean Tatar Turkish, there are many concepts like valor, bravery, heroic values in numerous legends and epics which show many figures representing the national character. More recently, within the Crimean Tatar Turks in the life of the second half of 19th century, a hero emerged named Alim Azamatoglu. Alim, by time, had a place in the legendary and historical memory and gained a reputation as national hero. This hero, in addition to his courage, protected the powerless and gained a great reputation for his looking out for his people. Our aim is to introduce this national hero who lived a particular historical period and became legendary character whose memory lives until today.<

Keywords
Turk, Alim, Crimean Tatars, National Hero, Culture

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com