English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

BOSNA-HERSEK ÇÖKÜŞ HALİNDE OLAN BİR DEVLET Mİ?
(BOSNIA-HERZEGOVINA, A FAILING STATE? )

Yazar : Göktürk Tüysüzoğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 51
Sayfa : 75-100


Özet
Bosna-Hersek, Yugoslavya'nın parçalanması sürecine paralel olarak, sahip olduğu etno-kültürel ve dinsel çeşitliliğe referansla kanlı bir iç savaşa sahne olmuştur. İç savaşı sona erdiren Dayton Antlaşması ise kimlik tabanlı toplumsal farklılıkları yönetimsel anlamda meşrulaştıran bir siyasal görünüm yaratmıştır. Dayton'un yarattığı devlet aygıtı, toplumsal kimliklere içkin olan anlaşmazlıkları birbirinden ayrı yönetimsel birimler içerisine sıkıştırmış ve toplumsal/etnik kimlik odaklı yabancılaşmanın süreklilik arz etmesine neden olmuştur. Bu gerçeklik, federal (merkezi) hükümetin ülke içerisindeki federe entiteler ve kantonlar gibi alt seviye yönetimsel birimler nezdinde siyasal bir meşruiyete haiz olmasının önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Başarısız devlet yaklaşımı, kendi toprakları üzerinde tek meşru otorite olma iddiasını yitirmiş, ekonomik ve siyasal istikrarsızlık içerisinde ve geniş çaplı yolsuzluk ile ciddi güvenlik problemleri yaşayan ülkeler için kullanılan bir tanımlamadır. Bosna-Hersek'in siyasal görünümünü analiz ettiğimizde, başarısız devlet yaklaşımının öngördüğü problemlerin büyük bir bölümüne rastlamaktayız. Bu bakımdan, Bosna-Hersek'in, başarısız devlet yaklaşımı içerisinde değerlendirilen “zayıf ya da çöküş sürecinde olan devlet” anlayışı bağlamında ele alınabileceğini söyleyebiliriz. <

Anahtar Kelimeler
Dayton Barış Antlaşması, Bosna Sırp Cumhuriyeti, Etno-federalizm, AB, Çöküş Halinde Olan Devlet

Abstract
Bosnia-Herzegovina witnessed a bloody civil war during the dissolution of Yugoslavia, in parallel with the ethno-cultural and religious

Keywords
Dayton Peace Agreement, Republika Srpska, Ethno-federalism, EU, Failing State.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "73. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 73. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com