English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

İKİ GÜÇ ARASINDAKİ UKRAYNA
(UKRAINE – BETWEEN THE TWO POWERS )

Yazar : Hatem Cabbarlı  Hatem Cabbarlı  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 50
Sayfa : 95-123


Özet
İki kutuplu dünyanın çökmesinden sonra Rusya 15 yıl gibi kısa sürede kendisini önemli derecede toparladı. Eskisi kadar olmasa da, özellikle Doğu Avrupa, Orta Doğu ve postsovyet coğrafyasında ekonomik, siyasi olarak etkinliğini artırmaya başladı. Özellikle postsovyet coğrafyasında daha etkin pozisyona geldi. Rusya 2008’de Gürcistan’ı sekiz güne işgal ettikten sonra geri çekilse de, Batı dünyası ile jeopolitik mücadele çerçevesinde Krım’ı ilhak etti. Ukrayna’nın doğusunda Rus bölücülerini destekledi ve bu bölgeyi de-facto Ukrayna’dan kopardı. Batı dünyası Rusya’ya karşı siyasi ve ekonomik olarak tepki gösterse de, askeri olarak müdahale etmedi. Batı Ukrayna sorununun çözülmesi için çeşitli düzeylerde arabuluculuk görevi üstlendi ama daha sorunun halledilmesi yönünde ciddi sonuca ulaşılamadı. Ukrayna krizi Batı dünyası ve Rusya arasında yaşanan sorunların ne kadar kemikleştiğini, demokrasi arayışında olan Ukrayna’nın aslında Batı dünyası ve Rusya arasında sıkışıp kaldığını, siyasi tercihini hayata geçiremediğini göstermektedir. Bu makalede genel hatları ile iki güç arasında sıkışan Ukrayna üzerinde Batı ve Rusya arasında yaşanan jeopolitik mücadele değerlendirilmiştir. <

Anahtar Kelimeler
Ukrayna, Rusya, Batı, demokrasi, jeopolitika, güvenlik

Abstract
Russia significantly recovered itself from the collapse of the bipolar world in as little as 15 years. Though not like in the past, it started to increase political and economic activity especially in Eastern Europe, the Middle East and the post-Soviet geography. And specifically in post-Soviet geography it became more influential. Although Russia retreated after invading Georgia in 8 days of 2008, it annexed Crimea in geopolitical battle with the Western world. It backed Russian separatists in the Eastern Ukraine and de-facto separated this region from Ukraine. Despite reacting politically and economically to Russia, the Western world did not intervene militarily. The West have undertaken mediation missions at various levels for the resolution of the Ukrainian problem, but it have not reached lasting results yet. The Ukrainian crisis shows how serious the problems between the Western world and Russia have become, Ukraine, which is in quest for democracy, in fact, has got stuck between the West and Russia, and have not been able to realize its political choice. This article assesses, in general terms, a geopolitical battle between the West and Russia on Ukraine that is torn between the two powers. <

Keywords
Ukraine, Russia, the West, democracy, geopolitics, security

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com