English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

“Yeni Büyük Oyunun” Karadeniz Boyutu Bağlamında Gürcistan’ın NATO Üyeliği
(Georgia’s NATO Membership within Context of the Black Sea Dimension of “the New Great Game” )

Yazar : Gökhan Özkan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 27
Sayfa : 1-22


Özet
Gürcistan’ın NATO üyeliği NATO üyesi ülkeler ve Rusya Federasyonu arasında tartışma konusu olmuştur. Rusya’nın Gürcistan’ın NATO üyeliğini Hazar ve Karadeniz Bölgeleri’ndeki kritik enerji altyapısının kontrolünü ele geçirmeye yönelik bir hamle olarak algıladığı, buna mukabil NATO’nun ABD ve AB’nin enerji güvenliği açısından stratejik olan bu coğrafyada daha etkili olmaya çalıştığı savunulmaktadır. Bu çıkar ve algılama asimetrisinin bölgedeki güç dinamiklerini daha da karmaşık hale getirmesi beklenmektedir. Bu makalede, Gürcistan’ın NATO üyeliği ve Gürcistan ve Rusya arasında 2008 yazında yaşanan çatışmalar “yeni büyük oyunun” Karadeniz boyutu bağlamında analiz edilmiştir. Gürcistan’ın üyelik süreci, NATO üye ülkeleri arasında Gürcistan’ın üyeliği ile ilgili yaşanan tartışmalar değerlendirilmiştir. Gürcistan ve Rusya arasında yaşanan çatışmaların jeopolitik sonuçları, çatışmaların Nabucco gibi boru hattı projeleri üzerindeki etkileri ve NATO ülkelerinin Rusya’nın bölgedeki askeri operasyonlarına tepkileri irdelenmiştir. Geniş Karadeniz Bölgesi’nin artan jeopolitik önemi ve Türkiye’nin izlediği bölgesel politikalar ele alınmıştır. Gürcistan’ın NATO üyeliğinin Rusya ile NATO arasında tartışma konusu olmaya devam etmesi ve Geniş Karadeniz Bölgesi’nin jeostratejik ve jeoekonomik öneminin artması beklenmektedir. <

Anahtar Kelimeler
Karadeniz, Gürcistan, NATO, Rusya, Türk Dış Politikası, enerji güvenliği

Abstract
Georgia’s NATO membership became a dispute between the NATO member countries and the Russian Federation. It is argued that Russia perceives Georgia’s NATO membership as a move that aims to take the control of critical energy infrastructure in the Caspian and Black Sea regions while NATO tries to be more influential on this geography strategic for the energy security of the US and the EU. This asymmetry of perceptions and interests between Russia and NATO is expected to complicate power dynamics further in the region. In this paper, Georgia’s NATO membership and the clashes between Georgia and Russia in the summer of 2008 were analyzed within context of the Black Sea dimension of “the new great game”. The membership process of Georgia and debates among the NATO member countries about Georgia’s membership were evaluated. Geopolitical consequences of the clashes between Georgia and Russia, the impact of clashes on the pipeline projects such as the Nabucco and reaction of the NATO countries to Russia’s military operations in the region were investigated. Increasing geopolitical importance of the Wider Black Sea Region and Turkey’s regional policies were examined. It is anticipated that Georgia’s NATO membership will continue to be a topic of discussion between Russia and NATO and the geostrategic and geoeconomic importance of the wider Black Sea Region will increase.<

Keywords
The Black Sea, Georgia, NATO, Russia, Turkish Foreign Policy, energy security

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com