English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Doğu Karadeniz’in Kentleşme Yapısı ve Sorunları
(Urban Structure And Urbanızatıon Problems of The Eastern Black Sea )

Yazar : Yunus Emre Ayna  - Korkmaz Yıldırım  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 52
Sayfa : 1-26


Özet
Doğu Karadeniz bölgesinde yaşanan ve üzerinde pek çok parametrenin etkili olduğu kentsel alanların değişimi ve kent yapısı, Türkiye genel eğiliminden farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz bölgesinin kentleşme yapısını ve tarihsel değişimini neden ve sonuçları bakımından incelemek, söz konusu kentsel değişim sonucu ortaya çıkan sorunları değerlendirmektir. Bu amaçla, kentsel yapının analizi için kent sayısı ve kentsel nüfus değişimi başta olmak üzere kentlerin nüfus yoğunluğu, nüfus artış oranları, kentleşme oranları, göç gibi temel göstergeler üzerinden istatistiki değerlendirmeler yapılmıştır. Ampirik çalışmada gerekli olan temel değişken ve nicel verilerin temini için TÜİK başta olmak üzere diğer kamu kurumları ile Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların veri tabanlarından faydalanılmıştır. Temel olarak, Doğu Karadeniz bölgesinde il ölçeğinde mevcut kentleşme ve kentsel değişimin meydana getirdiği sorunlar maddeleştirilerek genel bir değerlendirme yapılarak, konuya ilişkin çözüm önerileri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Doğu Karadeniz Bölgesi, Kentsel Alanlar, Kentleşme Sorunları

Abstract
Changes taking place in the urban areas and urban structure of the Eastern Black Sea region that effected from many parameters is different from general trend in Turkey. The purpose of this study is to examine structure and historical change of urbanization of the Eastern Black Sea region in terms of reasons and results; and also to evaluate the problems arising from this urban transition. To this end, for the analysis of urban structure statistical evaluations has made from essential indicators such as number of cities, urban population change, density of cities, population growth rates and urbanization rates. Mainly databases of TUIK and other public institutions and international organizations like the World Bank has been benefited for obtaining basic variables and quantitative data required in empirical study. As the basis, the research itemizes and makes a general assessment to the problems caused by urbanization and urban change in the existing urban scale in the Eastern Black Sea region; and offers solutions for the issue.

Keywords
Eastern Black Sea Region, Urban Areas, Urbanization Problems

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com