English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Gürcistan İle Türkiye Arasındaki Ticaretin Boyutları ve Artvin İlinde Yapılan Ticarete Etkisi
(The Sizes of Trade Between Turkey and Georgia and Its Effect To Trade Made in Artvin Province )

Yazar : Münevver KATKAT ÖZÇELİK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 52
Sayfa : 211-232


Özet
Bu çalışmada Gürcistan ile ülkemiz arasındaki bölgesel ticaretin boyutları ve bu ticaretin Artvin yöresinde yapılan ticarete etkisi araştırılmıştır. Araştırmada ikincil ve birincil veriler kullanılmıştır. Anket 230 esnafa uygulanmıştır. Ankette elde edilen veriler katılımcıların yaptıkları ticaret şekillerine göre gruplara ayrılarak SPSS 16.0 veri analiz programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, sınır komşusu ile yapılan ticaretten sınıra yakın ilçelerin faydalandığı, sınıra uzak olan ilçelerin faydalanmadığı, dış ticaret yapan katılımcıların % 70,9’unun gelirinde bu ticarete başladıktan sonra artış olduğu tespit edilmiştir. Dış ticaret yapan esnafın şikayetçi olduğu ve ticareti engellediğini düşündükleri konuların başında Sarp sınır kapısının fiziksel yapısı, bürokratik işlemlerin fazlalığı ile vergi oranlarının yüksekliği olmuştur. İç piyasada ticaret yapan esnaf ise iki ülke arasında yapılan bu ticaretten Gürcistan tarafının faydalandığı, kaçak sigara, içki, kadın, kumar ve eğlence nedeniyle Gürcistan’a sıcak para akışının olduğu, kendilerinin bu ticaretten zarar gördüklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Dış Ticaret, Bavul Ticareti, Sınır Ticareti, Serbest Ticaret Anlaşması

Abstract
This study investigates the size of regional trade between Georgia and Turkey, and its impact to the trade in Artvin territory. Both primary and secondary data were used in the research. The survey was applied to 230 traders. The data obtained in the survey from participants are

Keywords
Foreign Trade, Suitcase Trade, Border Trade, Free Trade Agreement

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "73. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 73. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com