English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Tüketiciler Coğrafi İşaret için Daha Fazla Ödemek İster mi? Artvin Balı Üzerine Bir Araştırma
(Are Consumers Willing to Pay More for Geograhical Indication? A Study on Artvin Honey )

Yazar : İsmail Tamer Toklu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 52
Sayfa : 171-190


Özet
Artvin ili dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölgelerinden biridir. Balın botanik özelliği ve coğrafi menşei laboratuvarlar tarafından yapılan analizlerle tespit edilebilmektedir. Balda en önemli niteliklerden bir tanesi balın kökenidir. Bir fikri ve sınai mülkiyet hakkı olan coğrafi işaret bal için konumlandırmada farklılık oluşturarak pazarda bir rekabet avantajı sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı tüketicilerin coğrafi işarete sahip Artvin balına olan algılarının ve daha fazla ödeme eğilimine etkisini araştırmaktır. Araştırma modelinin verileri için kolayda örnekleme yöntemiyle Artvin il sınırlarında yaşayan tüketicilerle yüz yüze anketler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre ‘kalite ve güvenilirlik’ coğrafi işaretli Artvin balı algısını etkilerken, ‘kültür ve gelenek’ ile ‘ekonomik destek’ coğrafi işaretli Artvin balı algısını etkilememektedir. Ayrıca, coğrafi işaretli Artvin balı algısı tüketicilerin daha fazla ödeme eğiliminde anlamlıdır. Bu çalışmanın sonuçları konuyla ilgilenen taraflara ve rekabet avantajı elde etmek isteyen bal üreticilerine ve bölgesel kalkınma için değerli bilgiler tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Bal, Coğrafi İşaret, Tüketici Algısı, Daha Fazla Ödeme İsteği

Abstract
Artvin province is one of the world's richest regions in terms of bi

Keywords
Honey, Geographical Indications, Consumer Perception, Willingness to Pay More

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com