English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Siyasi İlişkiler Kredi İlişkileri Etkileşimi: Sovyetler Birliği-Rusya Federasyonu-Türkiye Örneği, 1930-2000
(Interaction of Credit and Political Relations: The Case of Soviet Union-Russian Federation-Turkey, 1930-2000 )

Yazar : Ali Başaran    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 54
Sayfa : 207-234


Özet
Siyasi ilişkiler ile kredi ilişkileri arasında bağlantı olduğu varsayımı Sovyetler Birliği-Rusya-Türkiye örneğinde test edilecektir. Sovyetler Birliğinin Türkiye’ye kredi açtığı/açmadığı yıllar ile Türkiye’nin Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonuna kredi açtığı yıllarda siyasi ilişkilerin yönünün (pozitif +, nötr ±, negatif-) bulunması amaçlanmıştır. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Katalogları yanısıra diğer kaynaklardan veriler toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular SSCB-Türkiye ilişkileri için varsayımı tamamen doğrularken RF-Türkiye ilişkileri için varsayımı kısmen doğrulamaktadır. Bulgular kredi ilişkilerinin başlaması, sürmesi ya da kopması ile siyasi ilişkilerin karşılıklı bağlantılı olduğunu göstermektedir

Anahtar Kelimeler
Sovyetler Birliği, Rusya, Türkiye, kredi ilişkileri, kredi ilişkileri ve siyasi ilişkilerin etkileşimi

Abstract
The hypothesis that there is a link between political relations and credits to be tested in the case of Soviet Union-Russia-Turkey. The objective of the case study is to find the direction of political relations (positive+, neutral±, negative-) in the years that Soviet Union opened or not credits to Turkey and the direction of political relations in the years that Turkey opened credits to Soviet Union and Russian Federation. Datas derived from General Directorate of State Archives of the Prime Ministry of the Republic of Turkey and others sources. Findings of the study completely corrected the hypothessis for USSR-Turkey relations while partly corrected for RF-Turkey relations. Findings showed that starting, improvement and break down of credit relations is interconnected to political relations

Keywords
Soviet Union, Russia, Turkey, credit relations, interaction of credit and political relations

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "78. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 78. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com