English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Karaçay-Malkar Türkçesiyle Ve Arap Harfleriyle Basılmış Bir Eser “Kitabü’l-İmân Ve’l-İslâm”
(Printed A Book With Karachay-Balkar Turkish and Arabic Letters: “Kıtabu’l-Iman Ve’l-Islam” )

Yazar : Adilhan Adiloğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 54
Sayfa : 75-116


Özet
Bu çalışmada, Karaçay-Malkar Türkçesiyle ve Arap harfleriyle basılmış olan “Kitabü’l-İmân ve’l-İslâm” (İman ve İslâm Kitabı) adlı eser hakkında şekil ve muhteva bakımından bilgi verilmiş, ayrıca eserin müellifi İsmail Akbay’ın hayatı ve eserleri üzerinde durulmuştur. Eserde kullanılan Arap harflerinin özelliklerine ve yazım hatalarına kısaca değinilmiştir. Eserin dikkat çeken bazı dil özellikleri tespit edilmiş ve bugünkü Karaçay-Malkar Türkçesi yazı diliyle mukayese edilmiştir. Eserde, Karaçay-Malkar Türkçesinde olmayan, Türkiye Türkçesine ait bazı kelime ve ekler ile yine Türkiye Türkçesi aracılığıyla girmiş olan bazı Arapça kelimelerin varlığı tespit edilmiş ve bunların değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın sonunda eserin Latin harflerine ve Türkiye Türkçesine aktarılması yapılmış ve eserin Arap harfleriyle basılmış hali verilmiştir. Bu çalışmanın konusu olan “Kitabü’l-İmân ve’l-İslâm” adlı eser küçük hacimli olmasına karşın bilhassa Arap harfleriyle basılmış olması, içerdiği bazı dil özellikleri ve ayrıca konuyla ilgilenen araştırmacılar için ilk elden yazılı kaynak olması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Karaçay-Malkar Türkçesi, Arap Harfleri, İsmail Akbay.

Abstract
In this study was information provided in terms of form and content about printed a book with Karachay-Balkar Turkish and Arabic letters “Kitabu’l-Iman ve’l-Islam” (Book of faith and Islam), also İsmail Akbay’s life and studies author of the book. Briefly mentioned about writing errors and features of Arabic letters in this book. Have been detected some remarkable linguistic features in this book, and compared with the current Karachay-Balkar Turkish writing language. Some words and suffixes have been detected belonging to Turkey Turkish but not Karachay-Balkar Turkish, and some Arabic words entered Turkey Turkish through. All of these data were evaluated. At the end of this study, this book was transcribed from Arabic letters to Latin alphabet. Then, the book was translated from Karachay-Balkar Turkish to Turkey Turkish. And finally the book was given original form in Arabic letters. The book “Kitabu’l-Iman ve’l-Islam”, which is the subject of this study, it is very important for researchers. Because it is printed in Arabic letters and there are some interesting linguistic features. Also, this book is one of the first written sources.

Keywords
Karachay-Balkar Turkish, Arabic letters, İsmail Akbay.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "78. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 78. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com