English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Yüz Yıllık Yalnızlık: İmparatorluktan Azınlığa Kosova'da Türkler
(One Hundred Years of Solitude: Turks in Kosovo From Empire to Minority )

Yazar : Salih OKUMUŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 54
Sayfa : 1-18


Özet
Balkanlar Türkler için önemli bir coğrafyadır. Bölgedeki Türk varlığı oldukça eskiye dayanır. Buradaki kalıcı ilişkiler Osmanlı kurulur. Ancak Balkan savaşlarından sonra Osmanlı’nın bölgeden çekilmesi ile başlayan büyük sıkıntılar, göçlerle sonuçlanır. Türkçe ve Türklük için bir karanlık dönem başlar. II. Dünya Savaşından sonra kurulan Yugoslavya Federasyonu’yla birlikte birçok hak elde eden Türkler, 1974 Anayasasıyla da kurucu unsur haline gelir. Türkçe, resmi dil statüsü kazanır. Devlet işleri, eğitim, basın-yayın ve gündelik hayat Türkçe ile yürütülür. Yugoslavya Federasyonu’nun dağılmasıyla Balkanlarda başlayan yangın Kosova’ya da sıçrar. NATO bölgeye müdahale eder. Savaştan sonra yeni bir yönetim kurulur. Kosova 2008 yılında bağımsızlığını ilan eder. Aynı yıl yeni Anayasa kabul edilir. Bundan bölgede yaşayan Türkler de etkilenir. Bu çalışmada, Türklerin sosyal, siyasi, ekonomik ve hukuksal alanlarda yaşadıkları değişim ile nasıl İmparatorluktan bir azınlığa dönüştüğünü ele almaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Balkanlar, Kosova, Azınlık, Türk Varlığı, Türkçe.

Abstract
The Balkans are an important geography for Turks. The Turkish presence in the region is quite old. The permanent relations in this place are the Ottoman establishment. But, the great troubles that started with the Ottoman withdrawal from the region after the Balkan wars resulted in immigration. A dark period begins for Turkish and Turkish people. The Turks, who acquired many rights together with the Yugoslavia Federation, which was established after World War II, became a founding element with the 1974 Constitution. Turkish gains official language status. State affairs, education, press-publication and everyday life were conducted in Turkish. The fire that started in the Balkans with the disintegration of the Yugoslavia Federation has also leaped to Kosovo. NATO interferes to the region. After the war, a new administration is established. In 2008 Kosovo declares its independence .The new Constitution was accepted the same year. Turks living in this region were also affected from this. In this study, we will try to discuss how the Turks have transformed from Empire to a minority through the changes they have experienced in social, political, economic and legal spheres.

Keywords
Balkans, Kosovo, Minority, Turkish Presence, Turkish.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com