English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ BİZANS ESERLERİ
(BYZANTION MONUMENTS IN BLACKSEA REGION )

Yazar : Sevcan YILDIZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 53
Sayfa : 123-135


Özet
Bizans İmparatorluğu, dünya tarihinin en uzun ömürlü devletlerinden birisi olup, Bizans İmparatorluğu’nun Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesiyle kurulduğu kabul edilmektedir. Hüküm sürdüğü yıllar boyunca kendine özgü mimari eserler bırakmış, Hıristiyanlığın yayılmaya başlaması ile birlikte özellikle kilise mimarisinde büyük eserler ortaya çıkartmıştır. Günümüzde o dönemde yapılan kiliseler Hıristiyanların hac merkezi olarak kabul edilmektedir. Karadeniz Bölgesinin Trabzon iline bağlı Sümela Manastırı da hac merkezlerinin en önemlilerindendir. Karadeniz Bölgesi, Bizans eserleri bakımından Anadolu’daki iyi korunmuş bölgelerden bir tanesidir. Çalışmada Karadeniz Bölgesi’nin tercih edilme nedeni, Bölgedeki eserlerin korunmuş olması ve bir bölümünün hala ayakta olmasıdır. Çalışmada Karadeniz Bölgesinde yer alan Bizans eserlerinin tarihsel süreçleri incelenmiştir. Çalışma, Bartın, Zonguldak, Ordu, Trabzon, Rize ve Amasya illerinde Bizans egemenliği sırasında yapılan antik kentler ve kiliseleri kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Karadeniz, Bizans, Turizm, Antik Kent.

Abstract
The Byzantine Empire is one of the longest-lived states in world history and is considered to have been formed by the division of the Byzantine Empire into the Roman Empire. During the years he ruled, he left his own architectural monuments, and with the spread of Christianity, he found great monuments, especially in church architecture. Today, the churches built at that time are regarded as pilgrimage centers of Christians. The Sumela Monastery of the Black Sea Region of Trabzon is also the most important of the pilgrimage centers. The Black Sea Region is one of the well-preserved regions of Anatolia in terms of Byzantine monuments. The reason why the Black Sea Region is preferred in the study is that the monuments in the region are preserved and some of them are still standing. The historical process of the Byzantine monuments in the Black Sea Region has been examined in the study. The study covers ancient cities and churches built during Byzantine rule in Bartın, Zonguldak, Ordu, Trabzon, Rize and Amasya.

Keywords
Blacksea, Byzantion, Tourism, Ancient Town.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "67. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 67. sayı yayınlandıAdres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com