English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Nihat Genç'in Kişiliğinde ve Kitaplarında Trabzon
(Trabzon in personality and books of Nihat Genç )

Yazar : Salim Çonoğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 16
Sayfa : 121-132


Özet
Mekân insanların ürünü olduğu kadar insanlar da mekânın ürünüdür aslında. Kültürel bir varlık olarak insanı değerlendiren sosyal bilimciler, mekânın kültür ve insan üzerindeki izlerini araştırmakta önemli sonuçlara vardılar. İnsanın doğup büyüdüğü yerin onun bütün hayatında etkili olduğu, bu sonuçların en önemlisidir. Nostalji, daussıla, yeniden yaratma gibi farklı derecelerde karşımıza çıkan mekânın sanatsal eserlere de kaynaklık etmesi doğaldır. Buradan hareketle bu makalede de, Trabzon?da doğan ve ilk gençlik yıllarını burada geçiren Nihat Genç?in eserlerinde ve kişiliğinde mekânın izlerini incelenmeye çalışılacaktır. Yazarın eserlerinde Trabzon ve Karadeniz, doğasıyla, tarihiyle ve bütün yaşama biçimiyle kendisini göstermektedir. İncelemenin sonucunda yazarın, bu mekânlar aracılığıyla bir taraftan geçmişi ve bugünü anlamlandırken, diğer taraftan da içinde yaşadığı toplumun sesini ve yaratıcı gücünü bugüne taşıyarak, gelecekteki yaradışları için gerekli olan malzemeyi oradan toparladığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. <

Anahtar Kelimeler
Nihat Genç, mekan, Karadeniz, Trabzon

Abstract
The traces of spaces in Nihat Genç?s works and his personality are studied in this work. With all life styles, Karadeniz and Trabzon show themselves. At the end of study, through the spaces where the author has lived, it is put forwaed that due material are collected from there for the future works.<

Keywords
Nihat Genç, space, Karadeniz, Trabzon

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com