English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Definecilik Folkloru
(Treasure Hunting Folklore )

Yazar : Mehmet Ali Yolcu  - Hüseyin Karakaya  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 54
Sayfa : 117-133


Özet
Savaş, kıtlık, dinsel çatışmalar gibi birtakım nedenlerle insanlar bir yerden başka bir yere göç ederken değerli eşyalarını ve paralarını yanlarında taşımak tehlikeli olacağı için gömmüşlerdir. Bu değerli eşyaları gömerken çeşitli şifrelemeler yapmışlar, gömünün etrafına birtakım işaretler kazımışlar ve definenin yerini hatırlamak için haritalar çizmişlerdir. Çeşitli nedenlerden dolayı geri dönülüp alınamayan bu defineler, yıllar sonra “defineci” adı verilen kişiler tarafından aranmaya başlanmıştır. Defineciler sadece bu gömülü hazinelerin değil aynı zamanda eski uygarlıklarda bir ölüm geleneği olan mezarlara konulan eşyaların da peşine düşmüşlerdir. Cezai yaptırımlara rağmen uzun yıllardan beri kaçak defineciliğin önüne geçilememektedir. Defineciliğin halk arasında yaygınlığı o kadar fazladır ki, hemen hemen her yerleşim yerinde definecilikle uğraşan kişilerle karşılaşılabilmektedir. Bu yaygınlık, definecilik etrafında çeşitli inanış ve uygulamalar ile birçok halk anlatısının doğmasına yol açmıştır. Bu çalışmada, definecilik inanış ve uygulamaları, definecilikle ilgili halk anlatıları folklor açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca Türk avcı inanış ve uygulamaları ile definecilerin inanış ve uygulamalarının benzerlikler taşıdığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
: Definecilik, Anlatılar, İnanışlar, Ritüeller, Folklor.

Abstract
While people migrate from one place to another for a number of reasons, such as war, famine, religious conflicts it would be dangerous to carry valuable goods and money with them, so they buried them. When they buried these precious items, they made various ciphers, they made a few signs around the burial and they have drawn maps to remind them of their place. These treasures which can not received for various reasons, years later, “treasure hunters” people called began to sought. Treasure hunters pursued not only those buried treasures but also the goods that were put into the tombs, a tradition of death in ancient civilizations. Despite the law, illegal treasure hunting has not been avoided for many years. Treasure hunting is so common among the public that, it can be encountered with those who deal with treasure hunting in almost every settlement. This prevalence has led to the birth of many narratives with various beliefs and practices around the treasure hunt. In this study, treasure beliefs and practices; narratives about treasure hunting were evaluated in terms of folklore. At the end of the study, it has been determined that the beliefs and practices of the Turkish hunters are similar to those of the treasure hunters.

Keywords
Treasure hunting, Narratives, Beliefs, Rituals, Folklore.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com