English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Tatar Türklerinde Karşılaştırmalı Halk İnançları
(Comparative Popular Beliefs of the Tatar Turks )

Yazar : Yaşar Kalafat    
Türü : Telif
Baskı Yılı : GÜZ 2004
Sayı : 3
Sayfa : 119-127


Özet
Geniş ve çoğu kez birbirinden kopuk bir coğrafyaya dağılmış bulunan Türk topluluklan, kendilerine özgü kimi kültürel biçimler geliştirmekle birlikte, genel olarak köklerini tarihin derinliklerinden alan Türk milli kültürünün çerçevesi içindeki konumlanm korumuşlardır. Kırım ve Kazan Tatarları arasındaki alan araştırmalarına dayanan bu çalışma, bu Türklerin Anadolu Türklüğü ile halk inançları alanında pek çok şeyi paylaştığını göstermiştir.<

Anahtar Kelimeler
Halk inançları, Kırım Tatarları, Kazan Tatarları.

Abstract
Turkic peoples are spread and live in a wide area, some-times with no interaction vvith each other. They have developed some cultural peculiarities, but preserved their position within the Turkic cultural milieu, of which roots are in the very deepness of history. This survey, based on local observations among the Crimean and Kazan Tatars, displays that these Turks share many common with the Anatolian Turks.<

Keywords
Popular beliefs, Crimean Tatars, Kazan Tatars.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com